Předseda Poslanecké sněmovny Hamáček u červených baretů

Ve středu 18. listopadu 2015 navštívil předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jan Hamáček v rámci návštěvy ústeckého kraje 4. brigádu rychlého nasazení, konkrétně velitelství a 41. mechanizovaný prapor v Žatci.

Pana předsedu přivítal velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč. Výsadkáře předseda navštívil v odpoledních hodinách v doprovodu hejtmana Oldřicha Bubeníčka v rámci svého programu v Ústeckém kraji.

Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč v rámci úvodní prezentace seznámil předsedu se 4. brigádou, s její činností a úkoly a to jak doma tak i v zahraničních operacích. Velký zájem Jana Hamáčka byl hlavně o výcvik a možnosti nasazení výsadkářů, vybavení vojáků jak doma tak určených do zahraničních operací.

Po prezentaci si mohli prohlédnout historické muzeum a kapli 4. brigády rychlého nasazení.

Po prohlídce první kroky předsedy v doprovodu velitele 4. brigády vedly ke statické ukázce techniky, výzbroje a výstroje výsadkářů. V rámci ukázky byly viděny pistole PHANTOM, GLOCK, útočné pušky BREN, kulomety MINIMI, odstřelovací pušky SAKO, FALCON, 60mm minomet ANTOS, 120mm minomet vz.82, tak i kolovou techniku IVECO, Land Rover Defender 130 KAJMAN a především kolová bojová vozidla PANDUR ve všech modifikacích.

Následovala dynamická ukázka výcviku mechanizované čety na bojových vozidel Pandur II. Jednotka nacvičovala přesun čety. Při přesunu si zejména procvičili pohyb vozidel a jejich vzájemné krytí, činnost při zastávkách, zaujetí kruhové obrany a reakci na možné napadení při přesunu.

„Děkuji všem příslušníkům brigády za prezentaci brigády byla velmi zajímavá a působivá“ řekl Jan Hamáček na závěr návštěvy u 4.brigády rychlého nasazení.