Silnými protiúdery čeští výsadkáři po boku s Dány ničí nepřítele

V září v rámci cvičení „Strong sword“ dánští Hussars a příslušníci 4. brigádního úkolového uskupení provedli již druhou úspěšnou protiúdernou operaci ve Varbole a Marjamaa.

Příslušníci 4. brigádního úkolového uskupení společně s dánskými Hussars porazili nepřátelské jednotky úspěšnými protiútoky v operačním prostoru 4. brigády rychlého nasazení. Nepřítel Botnie při urputném boji na hlavním směru postupu byl poražen elitními vojáky z Hussars pod velením 4. brigády. Náročná bojová operace si vyžádala 70 mrtvých vojáků na straně nepřítele.  K velkému úspěchu operace přispěl i jediný rozhodný útok pozemních a vzdušných sil našich jednotek. Tato úspěšná operace navazuje na celou operaci z předešlého dne na letišti v Parnu.

„Obě protiúderné operace byly úspěšně provedeny a největší zásluhu na nich měli vojáci dánského praporu Hussars,“ dodal plukovník Miroslav Hlaváč velitel 4. brigády rychlého nasazení (BÚU).

Cílem cvičení „STRONG SWORD“ je zvýšit úroveň interoperability mezi štábem 4. BÚU a  1. německo holandským sborem, prohloubit znalosti štábu ve vedení operací na základě článku 5 washingtonské smlouvy pro zajištění bezpečného spojeneckého území a teritoriální integrity, zvýšit úroveň štábu řídit mezinárodní jednotky v sestavě 4. BÚU, zdokonalit štáb 4. BÚU a štáby PPÚ v plánování a řízení boje vysoké intenzity v mezinárodním prostředí proti hybridnímu nepříteli, prohloubit schopnosti štábu 4. BÚU spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi v podmínkách soudobého válčiště.

Cvičení se celkem účastní 2300 vojáků z několika států Aliance a 200 vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení.