Novoroční přání velitele 4. brigády

Vojáci a občanští zaměstnanci,

obracím se na vás všechny v tomto adventním a posléze vánočním čase konce roku 2015. Čas, který máme před sebou je dobou, kdy si každý chceme po náročném výcvikovém roce zaslouženě odpočinout v kruhu svých blízkých, načerpat sil, a tak se připravit na rok následující.

Také v letošním roce jsme udrželi vysokou míru vycvičenosti a připravenosti k nasazení, a splnili očekávání kladená tradicí na 4. brigádu rychlého nasazení. Byla to důležitá cvičení STRONG SWORD, NOBLE JUMP, COMBINED RESOLVE vyplývající z našich závazků sil rychlé a velmi rychlé reakce, zahraniční operace našich jednotek v Afghánistánu a Mali, ale i mnoho prezentací našich jednotek na veřejnosti, které nechaly v roce 2015 díky vaší kvalitní službě zaznít dobrému jménu 4. brigády rychlého nasazení. Chtěl bych vám za to poděkovat. Ne veliké hrdinské činy, ale každodenní drobné oběti vytrvalé služby, které přinášíte vy a vaši blízcí tvoří totiž základ úspěšného a plodného působení celé naší brigády.

Jistě sledujete dění kolem nás a ve světě, a stejně jako já si uvědomujete, že vstupujeme do neklidné doby. Nedá se očekávat, že by rok 2016 pro 4. brigádu rychlého nasazení přinesl méně úkolů. Spíše naopak. Nové bezpečnostní hrozby sebou jistě ponesou širší nasazení armády v mnoha oblastech a naše jednotky budou díky své vycvičenosti stále těmi prvními nasazovanými.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zvláště vám, kteří dnes dobré jméno naší brigády, armády a České republiky šíříte svou poctivou službou v zahraničních operacích. Sám vím, že v tomto vánočním čase vystupuje více na pořad dne těžkost odloučení od rodiny a vašich blízkých. Chci vám říci, že na vás tady pamatujeme a vážíme si obětí, které díky své službě přinášíte. Přeji vám po úspěšném splnění všech úkolů šťastný návrat a také dobré shledání se s rodinami.

Do nového roku 2016 vám všem přeji zdraví, spokojenost a růst v soukromém a profesním životě, sílu k překonávání překážek, moudrost v důležitých rozhodnutích a také onu pověstnou špetku zdravého životního optimismu, jež nám dává dar neztrácet chuť do života.

Velitel plukovník gšt. Ing. Miroslav Hlaváč