4. brigáda rychlého nasazení má nového velitele, plukovníka gšt. Romana Náhončíka

Po téměř šesti letech ukončil své působení ve funkci velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Miroslav Hlaváč. Ve čtvrtek 25. února na slavnostním nástupu v kasárnách v Žatci předal štafetu velení novému veliteli plukovníku gšt. Romanu Náhončíkovi.

Slavnostního nástupu příslušníků 4. brigády rychlého nasazení při příležitosti předání funkce velitele se zúčastnil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun, velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ján Gurník, velitelé brigád a pluků pozemních sil, bývalí velitelé 4. brigády rychlého nasazení, váleční veteráni v čele se členem paravýsadku Platinum-Pewter generálmajorem v. v. Jaroslavem Klemešem. Dále byli přítomni zástupci zahraničních armád, zástupci města Žatec a další významní hosté.

„V minulých šesti letech brigáda plnila mnoho důležitých úkolů, ale chci vyzdvihnout dva, které byly pro současné postavení brigády určující,“ řekl ve svém proslovu plukovník gšt. Miroslav Hlaváč a dodal, že tím prvním byl výcvik do zahraničních operací a druhým pak příprava na certifikaci brigády v souladu se standardy NATO podle metodiky Creval. „Jako velitel jsem měl možnost poznat, že tato jednotka má nejen svoji nesmazatelnou historii, tradici, vysokou úroveň vycvičenosti a připravenosti, ale že má ten nejlepší lidský potenciál – vás, odborně připravené a motivované vojáky,“ dodal Hlaváč s tím, že mu bylo ctí takové jednotce velet.

Poté předal bojový prapor 4. brigády rychlého nasazení generálu Balounovi, který jej vzápětí vložil do rukou nového velitele plukovníka gšt. Romana Náhončíka. „Velmi si vážím toho, že budu velet jednotce, která je ve výborné kondici, je výborně připravena, má skvělé renomé nejen u nás doma, ale i v zahraničí u našich spojenců, a je schopna plnit úkoly a nové výzvy, které brigádu v budoucnu čekají,“ zdůraznil nový velitel.