Neobvyklé bojové střelby zažilo velitelství 4. brigády

V úterý 29. března se ve Vršovicích u Loun konaly bojové střelby výsadkářů z velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Od podobných cvičení pro „bojovníky“ se výcvik určený převážně pro příslušníky štábu brigády lišil střeleckými úkoly, které by museli řešit v prostředí velitelství.

„Při plánování střeleb jsme museli zohlednit i to, že mezi cvičícími budou také vojáci, kteří jsou profesně zaměřeni na administrativní práci. Proto jsme do nich zakomponovali i neobvyklé úlohy typu zneškodnění dvou nežádoucích osob v administrativní budově,“ prozradil řídící střeleb major František Vilím.

V rámci výcviku museli vojáci plnit různé úlohy – například střelbu dvojice zpoza překážek s výměnou zbraně, střelbu v místnosti, využití krytů a poloh i odstraňování závad na zbraních během střelby. To vše za použití útočné pušky CZ 805 Bren a pistole CZ 75 SP-01 Phantom, hlavních zbraní, kterými 4. brigáda disponuje.

„Tento výcvik je typický tím, že se při něm vojáci zaměřují nejen na střelbu, ale i na dokonalé zvládnutí správné metodiky bojových drilů se zbraněmi. Výrazně se tak zvyšuje úroveň zvládnutí manipulace s ručními zbraněmi a schopnost jejich využití v reálném boji,“ konstatoval instruktor střelecké přípravy praporčík Vratislav Louda.

Tak trochu jiné střelby se u vojáků setkaly s kladnou odezvou: „Výcvik tohoto typu je pro mne velmi přínosnou změnou s ohledem na práci, kterou denně vykonávám,“ komentoval ho právník 4. brigády kapitán Tomáš Horký.