Generálmajor Ján Gurník předával výsadkáře nastávajícímu veliteli Pozemních sil

Ve čtvrtek 22. září 2016 navštívil velitel Pozemních sil generálmajor Ján Gurník se svým nástupcem generálmajorem Štefanem Kaletou 4. brigádu rychlého nasazení v rámci předávacího procesu předání funkce.

Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Roman Náhončík v rámci úvodní prezentace seznámil generálmajora Štefana Kaletu se 4. brigádou, s činností jejich příslušníků a to jak doma tak i v zahraničních operacích.

Generál Kaleta působil v minulých letech jako ředitel sekce přípravy a výcviku Velitelství NATO Shape, v Monsu a následně jako poradce Náčelníka Generálního štábu AČR. Nyní přebírá funkci velitele Pozemních sil po generálmajoru Jánu Gurníkovi po jeho téměř pětiletém působení ve funkci.

„Bylo mi ctí a radostí, že jsem mohl v minulosti velet 4. brigádě rychlého nasazení jako její velitel a následně i jako velitel Pozemních sil„ řekl generál Gurník při loučení v rámci předání funkce velitele Pozemních sil.

Generálmajor Štefan Kaleta vystřídá generála Jána Gurníka ve funkci k 1. říjnu 2016. Předání funkce velitele Pozemních sil vyvrcholí 30. září slavnostním nástupem na Vítkově, kterého se zúčastní vrcholoví představitelé celé armády.

Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Náhončík zahajuje prezentaci u příležitosti předání funkce velitele Pozemních sil Velitel Pozemních sil Generálmajor Ing. Ján Gurník  je vítán velitelem 4. brigády rychlého nasazení plukovníkem Romanem Náhončíkem Zprava náčelník štábu 4.brigády plukovník Špok, velitel 4. brn plukovník Roman Náhončík, přebírající nový velitel Pozemních sil generálmajor Štefan Kaleta, velitel Pozemních sil generálmajor Ján Gurník