Mezinárodní soutěž odstřelovačů ovládli vojáci ze 42. mechanizovaného praporu

Rozhodujícím kritériem je vždy výsledek střelby, který byl v mnoha případech ve značné míře ovlivněn nejen výkonem odstřelovačů po zátěži, ale i obtížnými povětrnostními a klimatickými podmínkami Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS

Poslední dubnový týden se ve vojenském újezdu Boletice konal již 5. ročník mezinárodní soutěže odstřelovačů pod názvem Ride of the Kings – Foxtrot Oscar Xray. Mezi 23 dvojčlennými týmy byly nejlepší vojáci ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora.

Tuto soutěž každoročně organizuje Společné operační centrum MO pod záštitou svého ředitele – zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Petra Mikulenky. Náročného soutěžního klání se zúčastnilo 23 dvoučlenných týmů z řad příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Hradní stráže, Policie České republiky a 2 týmů německých vojenských odstřelovačů.

Primárním cílem soutěže bylo prověřit účastníky v celkem 37 náročných střeleckých disciplínách se zaměřením na reálné použití zbraní v extrémních podmínkách. Ve všech soutěžních disciplínách museli odstřelovači uplatnit své střelecké a taktické dovednosti, zkušenosti, precizní dril a to vše za permanentního dodržování procedur, které hodnotila rozhodčí služba pod vedením hlavního organizátora střelecké části závodu praporčíka Richarda Maška.

„Charakter jednotlivých disciplín se každoročně výrazně odlišuje, a proto je tato soutěž stále atraktivní i pro účastníky, kteří zde závodili i v minulých letech. Účastníci během soutěžního týdne porovnávali své střelecké výsledky s konkurencí a to nejen v soutěži jednotlivců, ale i v týmových položkách,“ dodává ředitel soutěže podplukovník Jaroslav Kuba.

Rozmanitost střeleckých disciplín – střelba z auta, věže i člunu

Koncept soutěže pojali organizátoři i tento rok unikátně. Soutěžící byli rozděleni do 3 skupin, které každý den vyrážely na jednu ze tří střelnic. Zde procházely střeleckými stanovišti a plnily rozmanité úkoly.

První soutěžní den byli soutěžící prověřeni v precizní střelbě. Výzev, kterých museli soutěžící čelit, byla celá řada. Mezi ty nejnáročnější patřily disciplíny, ve kterých soutěžící museli vybíhat po vyznačených trasách do kopců, v krátkém časovém okamžiku vyhledávat cíle v neznámé vzdálenosti a eliminovat je.

Rozhodujícím kritériem je vždy výsledek střelby, který byl v mnoha případech ve značné míře ovlivněn nejen výkonem odstřelovačů po zátěži, ale i obtížnými povětrnostními a klimatickými podmínkami. Účastníci si v průběhu soutěže vyzkoušeli střelbu z kulometů, granátometů, útočných a odstřelovacích pušek z jedoucího auta, věže, tanku, jak na kovové, tak i papírové terče rozmístěné v různých vzdálenostech. V těchto disciplínách velmi záleželo na správnosti nastavení balistických prvků zbraní.

Soutěžící stříleli i z dalších nestandardních či vynucených poloh – střech, pozorovatelen, žebříků, bunkrů a dalších. Jednou z největších střeleckých výzev se stala střelba z jedoucího člunu na vodním cvičišti Loutka. Každý tým si vzal do člunu veškeré vybavení, které měl po celou dobu závodního dne. Po startovním signálu jeden střelec zahájil palbu z útočné pušky a druhý z kulometu Minimi na figury rozmístěné jak na vodní hladině, tak na břehu. Tato disciplína byla zkombinována s další střeleckou položkou, kdy se soutěžící po sesednutí ze člunu museli takticky přesunout na věž, kde vedli palbu na další cíle. I tato cvičení soutěžící plnili pod časovým tlakem. Do celkového výsledku se počítal čas poslední rány a počet zasažených cílů.

Na soutěži odstřelovačů kralovali příslušníci 42. mechanizovaného praporu z Tábora

V celkovém hodnocení se na prvním místě v soutěži týmů zaslouženě umístilo družstvo ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora ve složení rotmistr M.L. a četař J.F. Druhé místo obsadilo družstvo z řad Policie ČR Jihočeského kraje – nadpraporčíci D.K. a M.H. Na třetím místě se umístilo policejní družstvo Středočeského kraje ve složení nadpraporčíci Z.B. a F.H. Zvláštní cenu nejlepšího střelce soutěže získal četař J.F. ze 42. mechanizovaného praporu Tábor.

Předání cen nejlepším soutěžícím se účastnil zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajora Petra Mikulenky. „Poděkování patří součástem ozbrojených složek ČR a sponzorům, kteří se podíleli na organizaci, přípravě a samotném provedení střelecké soutěže. V neposlední řadě bych rád poděkoval všem soutěžícím za profesionalitu a vysokou míru připravenosti k plnění náročných úkolů,“ uzavřel generálmajor Petr Mikulenka.

Soutěžící stříleli i z dalších nestandardních či vynucených poloh – střech, pozorovatelen, žebříků, bunkrů a dalších Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Záběr z mezinárodní soutěže odstřelovačů Ride of the Kings 2017 Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Účastníky čekalo 37 náročných střeleckých disciplín Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Soutěžící museli vybíhat po vyznačených trasách do kopců, v krátkém časovém okamžiku vyhledávat cíle v neznámé vzdálenosti a eliminovat je Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Do mezinárodní soutěže odstřelovačů Ride of the Kings 2017 se zapojilo 23 dvoučlenných týmů Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Účastníci si v průběhu soutěže vyzkoušeli i střelbu z jedoucího auta Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Rozhodujícím kritériem je vždy výsledek střelby, který byl v mnoha případech ve značné míře ovlivněn nejen výkonem odstřelovačů po zátěži, ale i obtížnými povětrnostními a klimatickými podmínkami Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Ve všech soutěžních disciplínách museli odstřelovači uplatnit své střelecké a taktické dovednosti, zkušenosti, precizní dril Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS Jednou z největších střeleckých výzev se stala střelba z jedoucího člunu na vodním cvičišti Loutka Autor: nadporučice Jana Gallová, 103. centrum CIMIC/PSYOPS