Doupovské hory se staly centrem operace Svoboda II

Závěrečnou fází byl přechod do protiútoku - tedy provedení bojových střeleb. Ke slovu se dostaly i protitankové řízené střely Autor: prap. František Němec

Ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách se až do pátku koná jedenáctidenní cvičení 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Jde o komplexní polní výcvik, jehož cílem je prověřit dovednosti jednotlivých rot praporu a rozvoj spolupráce jednotek při vedení bojové činnosti. Součástí cvičení je i velitelská příprava velitele brigády. Ostatní příslušníci štábu brigády či vojáci z ostatních praporů se výcviku účastní například v rolích rozhodčích.

Celé cvičení řídil podplukovník Jiří Líbal z prostoru Mětikalova, který si vybral jako své velitelské stanoviště. „Máme tady jedinečnou možnost prakticky si vyzkoušet, jak si jednotliví velitelé rot se svými podřízenými dokážou zorganizovat činnost. Pod námětem bojového rozkazu velitele praporu zde probíhají například rotní taktická cvičení s bojovou střelbou. Znamená to, že každá z mých podřízených rot si během tří dnů nepřetržitého výcviku projde stejným scénářem,“ vysvětlil podplukovník Líbal.

Upozornil, že cvičení je v podstatě nelehkou přípravou, která mimo jiné prověří sladěnost praporu. V pondělí 22. května, kdy se do Doupovských hor vypravila i redakce www.army.cz, se zrovna odehrávalo taktické cvičení 2. roty. Její příslušníci ho zahájili stejně jako předchozí rota přesunem do místa zaujetí obrany, kde se připravili na odražení útoku nepřítele.

Přešli do protiútoku

Poté, co útok odrazili, následoval přesun do nového prostoru, kde byl čas ošetřit raněné, doplnit munici a připravit se na bojové střelby. V této fázi redakce zastihla štáb velitele praporu, jak pomocí dokonale vyšperkovaného plastického stolu, který ve zmenšeném měřítku představoval prostor operace, jeho příslušníci předávali v bojovém nařízení úkoly zastupujícímu veliteli 2. roty a veliteli podpůrné jednotky. I když měli v bojovém rozkaze velitele praporu pouze neurčitou zmínku, že může po odražení útoku nepřítele následovat protiúder, právě nyní se zastupující velitel 2. roty nadporučík Vitalij Kopecký dozvěděl, že přechod do protiútoku na předem daný signál je realitou.

„A právě teď se ukáže, jak velitel roty umí pracovat s novým úkolem, jak si poradí s nečekanou situací a jak dokáže rozdělit organizaci mezi své podřízené. Nemůže vše nechávat na sobě. Vždyť je to on, kdo řídí boj a plánuje,“ poznamenal podplukovník Líbal.

Poté následoval přesun rotního úkolového uskupení do výchozího prostoru, kde došlo k nácviku součinnosti před samotným protiútokem. Taktické cvičení jednotek pak vyvrcholilo bojovou střelbou.

S profesionály cvičí i jejich Aktivní záloha

Zajímavostí také je, že spolu s profesionály cvičila i jejich jednotka Aktivní zálohy.

Pravděpodobně nová legislativa, která upravuje lepší postavení a ocenění vojáků v záloze, přispěla k tomu, že v prostoru Vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách cvičilo oproti předchozím ročníkům více příslušníků Aktivní zálohy (AZ). Jednotka, která působí při 41. mechanizovaném praporu, čítala ještě před několika lety kolem dvaceti dobrovolníků. Dnes se její počet pohybuje okolo 75 osob a společně s profesionály se účastní svého pravidelného čtrnáctidenního cvičení.

„Z celkového počtu je nás tady zhruba polovina a to považuji za úspěch. Uvolnit se ze zaměstnání na tak dlouhou dobu není totiž vůbec jednoduché. Ne každý z nás si to může dovolit,“ dodal zastupující velitel roty AZ poručík Martin Kulich.

Z výcviku příslušníků žateckého mechanizovaného praporu v Doupovských horách Autor: prap. František Němec Z výcviku v Doupovských horách Autor: prap. František Němec Střelec-operátor dokazoval, že palebná síla Panduru je dostatečná Autor: prap. František Němec Ke komplexnímu výcviku neodmyslitelně patří i střelba z ručních zbraní Autor: prap. František Němec Závěrečnou fází byl přechod do protiútoku - tedy provedení bojových střeleb. Ke slovu se dostaly i protitankové řízené střely Autor: prap. František Němec ... nebo i střelby z ručních zbraní Autor: Miroslav Šindelář Příslušníci štábu předávají úkoly pro provedení další části výcviku Autor: Miroslav Šindelář Rozehra následující epizody pomocí plastického stolu Autor: prap. František Němec Velitel praporu podplukovník Jiří Líbal Autor: Miroslav Šindelář Následoval další přesun a zamaskování vozidel - velitelské stanoviště velitele praporu Autor: Miroslav Šindelář Kolové obrněné transportéry Pandur II žateckého praporu dorazily do výcvikového prostoru Autor: prap. František Němec