Střelbami zahájili výsadkáři cvičení na Doupově

Od pondělí 21. srpna ve Vojenském újezdu Hradiště zahájilo brigádní úkolové uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení polní výcvik ve vojenském újezdu Doupov. Výcvik potrvá do pátku 1. září 2017.

Během cvičení pod názvem „Opeřený had“ budou jednotky brigádního úkolového uskupení v počtu cca 1 500 vojáků provádět všechny vševojskové přípravy. Hlavním úkolem bude prověřit a zdokonalit vojáky v bojových střelbách jednotek ve dne i v noci, v házení ručních granátů, bojových seskocích, taktických činnostech při napadení nepřítelem, patrolování, přežití v přírodě za ztížených podmínek, přesunů na dlouhé vzdálenosti a všech vševojskových činnostech pozemních jednotek.

Při střelbách se výsadkáři zaměří na praktické zvládnutí dynamických cvičení střeleb. Patří k nim střelba dvojice vojáků zpoza překážek s výměnou zbraně, střelba v místnosti, využití krytů a různých poloh i odstraňování závad na zbraních během střelby.

Dynamická střelba

Vojáci si při těchto střelbách ověřují své schopnosti a dovednosti při samotné střelbě. Vyzkouší si dynamickou střelbu na blízké i daleké cíle i střelbu ve velmi krátkém časovém limitu a střelbu v nejrůznějších podmínkách, se kterými je možné se setkat.  Výsadkáři využívají především útočnou pušku CZ 805 BREN a pistoli ČZ 75 SP-01 PHANTOM, což jsou hlavní zbraně, kterými 4. brigáda disponuje.

„Tyto střelby jsou atypické tím, že jsou koncipovány tak, aby byly co možná nejvíce přiblíženy k reálné situaci, do které se vojáci mohou dostat. Vojáci se zaměřují nejen na střelbu, ale i na dokonalé zvládnutí správné metodiky bojových drilů se zbraněmi. Těmito střelbami se výrazně zvyšuje úroveň zvládnutí manipulace s ručními zbraněmi a schopnost jejich využití v reálném boji.“ těmito slovy komentoval instruktor střelecké přípravy praporčík Vratislav Louda ze 4. brigády rychlého nasazení.

Současně chce velení prověřit a zdokonalit schopnosti prvků podpory při zabezpečení reálné činnosti v poli. Logistické prvky zajišťují jednotky při všech druzích výcviků po materiální a technické stránce.

CZ 805 BREN je automatická ruční palná zbraň jednotlivce ráže 5,56 x 45 mm. Zbraň je schopná střílet neomezenými dávkami, omezenými dvourannými dávkami a jednotlivými ranami, s účinným dostřelem na pozemní a vzdušné cíle do 500 metrů. Rozptyl této zbraně je 29mm na vzdálenost 100 metrů.  

Pistole ČZ 75 SP-01 PHANTOM ráže 9 mm Luger, konstrukčně vychází ze staršího modelu ČZ 75. Vysoká životnost, přesnost a spolehlivost i ve ztížených podmínkách jsou hlavní přednosti této zbraně. Kapacita zásobníku je 18 nábojů, a lze použít i standardní zásobníky z ČZ 75. Zbraň disponuje vynikající ergonomií držení zbraně, a díky tomu je stabilní při rychlé střelbě.

Cvičení velí plukovník Roman Náhončík.