Na Hradišti vládne Opeřený had

Generál Bečvář využil příležitosti vyzkoušet si zbraně výsadkářů Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností

Ve středu 23. srpna v odpoledních hodinách zamířil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář spolu s velitelem Pozemních sil generálmajorem Štefanem Kaletou do vojenského újezdu Hradiště, aby se přímo na místě seznámil s dosavadním průběhem cvičení Opeřený had, kterého se účastní jednotky 4. brigádního úkolového uskupení (4.BÚU).

Kromě velitelství 4. brigády rychlého nasazení se tentokráte pozornost směřuje zejména na přípravu praporních úkolových uskupení 41. mechanizovaného praporu a 43. výsadkového praporu před následnou kontrolou dle metodiky CREVAL, při které budou uvedené jednotky demonstrovat plnou připravenost podílet se jako součást 4. BÚU na společné obraně suverenity a územní celistvosti České republiky a na aliančních operacích v rámci kolektivní obrany podle článku 4 a 5 Severoatlantické smlouvy.

Po krátkém briefingu se štábem se hosté v doprovodu velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Romana Náhončíka přesunuli přímo za cvičícími vojáky na střelnici. Zde právě probíhaly střelby z ručních zbraní, přenosných protitankových zbraní a minometů. Konkrétně se jednalo o střelby z pistolí Glock, útočných pušek Bren 2, podvěsných 40 mm granátometů, kulometů MINIMI,  protitankových zbraní Carl Gustav, automatických granátometů AGS lafetovaných na vozidlech Kajman, protitankových střel Konkurs a minometů Antos a MK2-KM. V prostoru vojenského újezdu Hradiště dále probíhal i výcvik v řízení vozidel Pandur a jednotky 4. brigádního úkolového uskupení se připravovaly k plnění dalších etap cvičení, které vyvrcholí v následujícím týdnu.

„To co jsem zde dnes viděl, hodnotím na výbornou. Zejména je vidět chuť vojáků do výcviku,“ konstatoval generál Bečvář, který zdůraznil i skutečnost, že: „Cvičení je také důležitou součástí přípravy jednotek 4. brigády rychlého nasazení před vysláním do sil alianční předsunuté přítomnosti (eFP – enhanced Forward Presence), kam v příštím roce zamíří mechanizovaná rota s kolovými obrněnými transportéry Pandur a minometná četa. Tyto jednotky budou nasazeny v uskupeních vedených Německem v Litvě a Kanadou v Lotyšsku.“

Cvičení Opeřený had bude ukončeno 1. září 2017 a celkem se jej účastní na 1 500 vojáků s technikou.

Generál Bečvář hovoří s vojáky na cvičení Opeřený had Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Střelby z protitankové zbraně Carl Gustav, v popředí voják s útočnou puškou Bren 2 a podvěsným granátometem Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Plukovník Náhončík seznamuje generály Bečváře a Kaletu s průběhem cvičení Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generál Bečvář hovoří s plukovníkem Náhončíkem Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generál Bečvář využil příležitosti vyzkoušet si zbraně výsadkářů Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Minomety Antos ráže 60 mm připravené ke střelbě Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Výstřel z minometů Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Činnost obsluhy minometů Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností