Červené barety neznají prázdniny, tvrdý výcvik na Doupově je v plném proudu

Ministr obrany Martin Stropnický v pondělí navštívil výsadkáře na Doupově Autor: kapitán Milan Němec

Od pondělí 21. srpna ve Vojenském újezdu Hradiště cvičí na 1500 vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení. Výcvik potrvá ještě dva dny, tedy do pátku 1. září, kdy se vojáci rozjedou do svých mateřských posádek.

Hlavním úkolem cvičení je provést kontrolu sladěnosti 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. výsadkového praporu z Chrudimi, což znamená prověřit tyto jednotky, zda jsou schopny vést základní doktrinální činnosti, jako jsou útok, obrana, přesuny pod taktickým námětem a další.

„Jednotky brigády si v rámci tohoto cvičení počínají jako obvykle na profesionální úrovni,“ sdělil velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Roman Náhončík, který zároveň velí i celému cvičení na Doupově. První týden se výsadkáři zaměřili na vševojskovou přípravu jednotek, kdy každý voják absolvoval přežití za ztížených podmínek v neznámém prostředí, přesun na dlouhou vzdálenost se zátěží, všechny druhy a typy střeleb ve dne i v noci, taktickou přípravu, orientaci v terénu, házení ostrých ručních granátů F1 a podobné náročné výcviky.

Kontrolují sladěnost praporů

V druhém týdnu je na programu samotná kontrola sladěnosti 41. a 43. výsadkového praporu, kdy protivníky těmto kontrolovaným jednotkám provádí dva prapory patřící ke 4. brigádě a to konkrétně 42. mechanizovaný prapor z Tábora a 44. lehký motorizovaný prapor z Jindřichova Hradce. Nad jejich činností bdí přísní hodnotitelé z velitelství brigády, kteří kontrolují vše a za všech podmínek dle standardů NATO.

Jednotky jsou prověřovány ze schopností rozvinování míst velení, plánování a vedení přesunu, plánování a vedení obrany, útoku, schopností jednotek ve vyhledávání a ničení cílů. Součástí tohoto cvičení jsou aeromobilní operace, které jsou výsadou 43. výsadkového praporu. Jde například o seskoky paragánů do zájmového prostoru, výcvik odstřelovačů, zasazení jednotek do prostoru odpovědnosti, slaňování, přepady, léčky i nečekané incidenty. Je to jen krátký výčet činností, které čekají na oba prapory v rámci kontroly sladěnosti.

Bojová připravenost v roce 2018

Tato kontrola vyvrcholí následnou kontrolou bojové připravenosti v roce 2018, kdy budou jednotky prověřovány za účasti mezinárodních hodnotitelů. Smyslem této kontroly je prověřit jednotky, zda jsou schopny plnit širokospektrální operace ať v národním, tak v mezinárodním prostředí.

Ale nehodnoťme jen bojovníky v prostoru. Někdy je náročnější zabezpečení jednotek brigády v poli, kdy vše musí běžet jako na drátkách. Tam se například musí zabezpečit spojení, opravit poškozenou techniku, přepravit osoby, techniku a materiál. Zapomenout se nesmí ani na přípravu a výdej stravy, střežení míst velení za pomoci psovodů a jejich čtyřnohých dokonale vycvičených psů. To vše je jen desetina náročných úkolů, které musí plnit podřízené jednotky brigády a to konkrétně Provozní četa pod velením poručíka Petra Šutery a Spojovací rota, které velí kapitán Daniel Kubovič.

Boj z blízka je při střelbách zakomponován běžně do výcviku těch nejlepších Autor: kapitán Milan Němec Ministr obrany Martin Stropnický v pondělí navštívil výsadkáře na Doupově Autor: kapitán Milan Němec Praporčík Halířová a nadporučice Neumannová provádí improvizované přepálení provazových pout Autor: kapitán Milan Němec Střelba z granátometu AGS-17 při denních střelbách Autor: kapitán Milan Němec Střelba z útočné pušky s časovým limitem Autor: kapitán Milan Němec ýdej oběda na základně Tureč Autor: kapitán Milan Němec Výsadkáři jsou vysazováni z letounu CASA nad Doupovem Autor: kapitán Milan Němec Výsadkáři odhazují výsadkové vaky Autor: kapitán Milan Němec Výsadkáři při snosu do zájmového prostoru Autor: kapitán Milan Němec Vyzvednutí výsadkářů z prostoru Autor: kapitán Milan Němec