Na zahraniční cvičení Vital Sword se chystají na štábním cvičení

Vyzvednutí výsadkářů z prostoru Autor: kapitán Milan Němec

Ještě než výsadkáři ze 4. brigády rychlého nasazení a 4. brigády úkolového uskupení vyjedou na zahraniční certifikační cvičení Vital Sword 2017 do Německa, účastní se ještě týdenního štábního nácviku. Jde o přípravu štábu a podřízených prvků. Cílem nácviku je vytvořit operační dokumentaci a sladit činnost na stupni brigáda, prapor a prvek.

„Vojáci z brigády jsou zvyklí pracovat pod permanentním fyzickým i psychickým vypětím, a tak ani skutečnost, že zatím neměli možnost oddechu po náročném výcviku na Doupově, nic nezmění na tom, že všichni zúčastnění splní stanovené cíle na jedničku,“ sdělil plukovník Tomáš Špok, náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení.

Zahraničního cvičení Vital Sword se bude v německém Wildfleckenu účastnit na 200 vojáků vyčleněných pro 4. brigádní úkolové uskupení, jehož jádro tvoří výsadkáři ze 4. brigády rychlého nasazení. Cvičení v Německu bude pro 4. brigádu nejdůležitější z hlediska plánování a vedení operací vysoké intenzity, což bude hlavním úkolem brigády během tohoto cvičení.

Budou spoupracovat s kolegy z Německa a Holandska

Vojáci navíc budou spolupracovat s německo-holadskými kolegy, kteří v tento rok prochází certifikací. To znamená, že musí prokázat schopnost plnit úkoly v rámci širokospektrálních operací německoholandského sboru. Zkušenosti již výsadkáři mají z roku 2014 z holandského Nieuw Milligenu ze cvičení Reliable Sword a z roku 2015 ze cvičení Strong Sword. Splněním veškerých opatření a cílů společného cvičení brigáda dostojí svým závazkům vůči koaličním partnerům a deklaruje schopnost začlenit se do sestavy mezinárodní divize.

Štáb brigády se nyní intenzivně připravuje k prokázání schopností, které deklaroval již v roce 2016 jako prvek velení brigády v rámci eNRF (NATO Responce Force). 4. brigáda rychlého nasazení je jedinou certifikovanou jednotkou v rámci Armády ČR, která má možnost pod přímým velením divize prokázat schopnost plánovat operace v celém spektru taktických činností. Celý proces plánování bude zaměřen na splnění jedné ze základních ambic, a to obranu členského státu NATO a vytvoření podmínek pro obnovení suverenity státu.

Společný výcvik má zásadní význam

Štábní nácvik řídí velitel 4. brigádního úkolového uskupení plukovník gšt. Roman Náhončík. Proces plánování v rámci štábu je řízen náčelníkem štábu 4. brigádního úkolového uskupení plukovníkem gšt. Tomášem Špokem, který se soustředí především na implementaci poznatků získaných v průběhu předešlých vyvedení brigády. Bude to jedna z mála příležitostí vyzkoušet si činnost štábu brigády v sestavě divize a se všemi prvky úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení. „Pro štáb má tento společný výcvik zásadní význam především ve verifikaci požadovaných schopností a nastavených procesů v průběhu plánování a vedení operací vysoké intenzity pod hlavičkou NATO,“ dodal náčelník štábu 4. brigády úkolového uskupení plukovník gšt. Tomáš Špok.

Četař Jan Urbánek při opravě vozidla v autoparku Autor: kpt. Milan Němec Střelba z útočné pušky s časovým limitem Autor: kapitán Milan Němec V průběhu cvičení si paragáni procvičují i zdravotní přípravu Autor: kpt. Milan Němec Výsadkáři jsou vysazováni z letounu CASA nad Doupovem Autor: kapitán Milan Němec Výsadkáři při snosu do zájmového prostoru Autor: kapitán Milan Němec Výsadkáři v průběhu střeleb simulují boj zblízka a střílí na cíle po zátěži a boji s protivníkem Autor: kpt. Milan Němec