Formu do mise ladí 42. mechanizovaný prapor hlavně na reálných scénářích

Poté, co 10. strážní rota, která na konci března odlétá plnit úkoly do Afghánistánu, v říjnu absolvovala náročný výcvik ve vojenském újezdu Hradiště, v listopadu ji čekal další. Tentokrát ve vojenském újezdu v Boleticích. Čekala ji spolupráce s 212. taktickou letkou z Čáslavi a řada modelových scénářů, které navozovaly reálné situace.

Při ochraně základny padla četa do léčky se silným protivníkem, kdy bylo zničeno poslední vozidlo hlídky. Velitel v tu chvíli musel situaci především rychle zhodnotit a vybrat nejvhodnější krok, který vedl k palebné převaze. Letectvo, konkrétně L-159 Alca, se na scéně objevilo asi dvacet minut po vyžádání. Po potvrzení cíle následoval odpal neřízených raket a následně ověření výsledků ničení v prostoru.

„Pro nás je Close Air Support (přímá vzdušná podpora) jeden z hlavních úkolů, které jako letka plníme. Letoun L-159 je určený zejména pro účely vedení boje vzduch – země a jsme rádi, že můžeme naši práci a zkušenosti nabídnout 42. mechanizovanému praporu jak nyní, tak i do budoucna, kdy počítáme s použitím ostré munice,“ sdělila nadporučice Kateřina H., pilotka jednoho z letounů.

Více než simulovaný výcvik

Spolupráci v komplexním scénáři si vojáci chválili. Dosud byl takový výcvik pouze simulovaný. Tato část výcviku například ukázala, kolik času je potřeba od vyžádání podpory až k použití všech procedur nutných k provedení leteckého útoku. Ostatně, letecká podpora poskytuje řadu výhod nad protivníkem a jeho palebnou silou. Kromě toho představuje i významnou psychologickou pomoc pro vojáky v léčce a samozřejmě může zastrašit nepřítele jenom svojí přítomností nad konkrétní oblastí.

Vojáky neminuli ani ostré střelby. Jako forma výcviku byly zvoleny bojové střelby čet, kdy při plnění ochrany základny jednotka vpadla do komplexní léčky. Při přesunu otevřeným terénem vybuchlo IED (improvizovaný nástražný výbušný systém) a krátce na to zahájili povstalci střelbu na hlídku. Manévrem palbou a pohybem strážní četa protivníka potlačila a následně zničila. Poté provedla kontrolu výsledků boje a zajištění stop.

„Bojové střelby jsou o spojení taktické a střelecké přípravy s použitím ostré munice. Jednotky dopředu neznají terčovou situaci, dobu, ani jaký přijde útok. I s jednoduchým taktickým námětem je tato činnost náročná na koordinaci, rychlé rozhodování velitelského sboru, vyhledávání cílů a využití všech dostupných palebných prostředků. Projeví se zde sladěnost celé čety,“ řekl velitel roty kapitán Viktor Patia.

Trénovali konktakt s místními

Podceněna není ani příprava velitelů k jednání s místními představiteli. Je to právě vztah s místním obyvatelstvem, na kterém se bude odrážet bezpečnostní situace v prostoru zasazení. Během výcviku si velitelé vyzkoušeli několik situací, které byly pečlivě vyhodnoceny rozhodčími.

Výcvik však obsahoval i tělesnou přípravu. První část tvořila hra inspirovaná Pevností Boyard, kdy na přibližně šestikilometrové trase soupeřili mistři s příslušníky čet, např. v plnění zásobníků pomíchanými náboji poslepu, ve hře o poslední sirku, v ladění radiostanic, v tzv. Kimově hře a dalších dovednostech. Poté, co se dostali do cíle k lezeckému trenažéru Jakub, měli za úkol přes ferratu zaujmout ve vrchním patře opěrný bod čety.

Zemědělská políčka oddělená nízkými zídkami, nebo kaláty tvoří většinu prostoru, kde bude jednotka působit. Vojáci proto využili zbytky zastavěného prostoru pro přezkoušení reakce na kontakt pěších prvků a to samozřejmě s ostrou střelbou. Situace byla inspirována konkrétním incidentem, který se stal v roce 2015  4. strážní rotě, jejíž jádro bylo také tvořeno 42. mechanizovaným praporem.

Napadeni palbou

„S jednotkou jsme při přesunu překonávali zídku a právě v ten moment, kdy se propátravací část sestavy dostala za překážku, jsme byli napadeni palbou. Proto si myslím, že takový výcvik zasazený do reálných podmínek dokáže naše vojáky a velitele nejlépe připravit,“ dodal nadrotmistr Jaroslav N., nyní příslušník operační skupiny štábu.

Přestože se jednalo o teprve druhé vyvedení, vojáci procvičili širokou škálu schopností a ověřili si, že už vstupní úroveň vycvičenosti vojáků byla na dobré úrovni. V prosinci čeká 10. strážní rotu spolupráce s letectvem a rozvíjení schopností v boji proti nástražným výbušným zařízením v posádce Bechyně.

Příprava zraněného na MEDEVAC Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Navedení letounu L-159 na cíl Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Vydávání palebného povelu velitelem sekce Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Ukázka přitomnosti v prostoru nad četou ALFA Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Předávání povelů po útoku bitevníkem L-159 ALCA Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Příprava zraněných na MEDEVAC Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Slanění s materiálem Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Pěší prvek čety v kontaktu (ostré střelby) Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Pěší prvek čety v kontaktu (ostré střelby) Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“) Reakce na kontakt pátrače pěšího prvku (ostré střelby) Autor: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“)