Tři stovky vojáků 41. mechanizovaného praporu ladily přípravu na misi do Litvy

Vyhledávat nepřátelské cíle pomáhá vojákům zaměřovací technika Panduru Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba

Ve vojenském újezdu Hradiště skončil v pátek 16. února dvoutýdenní výcvik téměř tří stovek vojáků 41. mechanizovaného praporu a přidělených prvků. Cílem byla především sladěnost rotního úkolového uskupení vyčleněného do zahraniční operace EFP (Enhanced Forward Presence) v Litvě.

Vojáci se v drsném prostředí Doupova v minulém týdnu zdokonalovali především ve střelbách z ručních a lafetovaných zbraní, v bojových střelbách mechanizovaných čet a tento týden se uskutečnila kontrola sladěnosti roty.

„Jádro této jednotky tvoří především vojáci naší mechanizované roty,“ řekl podplukovník Jiří Líbal, velitel 41. mechanizovaného praporu a zároveň řídící cvičení. Jsou však doplněni o další specialisty armády, takže toto rotní úkolové uskupení má schopnosti ženistů, dělostřelců, spojařů, mechaniků i návodčích. „Takové schopnosti naše mechanizovaná rota nemá, proto je i pro velitele rot velmi důležité naučit se ovládat i tyto prvky, které jejich rotu doplňují,“ konstatoval podplukovník Líbal.

Ve čtvrtek 15. února proběhla kontrola sladěnosti celého rotního úkolového uskupení a během celodenního náročného výcviku prověřil všechny odborné schopnosti jednotky, včetně techniky.

První úkolové uskupení vyčleněné na zahraniční operaci EFP začne plnit úkoly v Litvě letos v červnu.

Vojáci dorazili na místo očekávaného útoku s nepřítelem Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Komunikace mezi vojáky před očekávaným útokem Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Chvíle před zaujetím palebných pozic Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba V těchto vyčkávacích pozicích musí vydržet vojáci i několik hodin před útokem Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Návodčí během svého plnění úkolu Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Vyhledávat nepřátelské cíle pomáhá vojákům zaměřovací technika Panduru Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Nepřátelská jednotka se blíží Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Postup nepřítele je zastaven útokem Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Vojáci útočí na nepřítele a zastavují jeho postup Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Po zastavení útoku se musí jednotka rychle stáhnout do bezpečí Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Vojáci musí rychle nasednout do Pandura Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba ….a ten rychle přesune vojáky na další palebnou čáru Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba Kontrola sladěnosti jednotky probíhá pod velením podplukovníka Jiřího Líbala, velitele Autor: Jana Deckerová a Jan Kouba