Desátá strážní rota je na Doupově v plném proudu příprav na misi v Afghánistánu

Velitel jednotky při komunikaci s vojákem patroly Autor: Jana Deckerová

Ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v Doupovských horách se tento týden uskutečnil poslední výcvik příslušníků 10. strážní roty BAF (Bagram Air Field), jejíž jádro tvoří vojáci 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora. První rotace odlétá do Afghánistánu už koncem března a úkoly v místě nasazení začne celá jednotka plnit během dubna letošního roku.

Příslušníci 10. strážní roty BAF se na své nasazení v zahraniční operaci v Afghánistánu intenzivně připravují již od října loňského roku. „V tomto týdnu jsme kontrolovali sladěnosti jednotky, v příštím týdnu nás čeká závěrečné certifikační cvičení na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově,“ řekl nadporučík Daniel Píša, zástupce velitele 10. strážní roty BAF.

Stěžejním úkolem strážní roty je zejména ochrana vnějšího perimetru základny Bagrám. K dalším úkolům patří součinnost s Afghánskou národní armádou a národní policií a zajištění ochrany a doprovod VIP osob během jejich pohybu mimo základnu.

Scénáře vycházejí z reálných situacív Afghánistánu

„Zajišťujeme ochranu těchto osob například při jednáních s místními představiteli nebo je doprovázíme při přesunech mimo základnu,“ pokračoval nadporučík Píša. Dodal, že i toto závěrečné cvičení prověřilo jednotlivé čety scénáři, které vycházely ze skutečných situací, které se odehrály v Afghánistánu.

Jeden ze scénářů simuloval eskortu a doprovod vysokých představitelů české armády k pietnímu aktu uctění památky u mohyly našich padlých vojáků. K této tragické události došlo v roce 2014, kdy po sebevražedném útoku čtyři vojáci zemřeli na místě, a pátý umírá po převozu do České republiky. Právě doprovod chráněných osob byl jedním z úkolů, se kterým si musela poradit jedna z čet strážní roty na Doupově.

„Pro jednotku zajišťující doprovod chráněným osobám patří k hlavním úkolům zejména vyhledávání případných hrozeb a izolování daného místa tak, aby se do tohoto prostoru nedostal nikdo, kdo by mohl tyto osoby ohrozit,“ konstatoval nadporučík Daniel Píša.

Zajištění bezpečnosti je při přesunech chráněných osob prvořadé

Pro patrolu to někdy znamená i případné prohledání osob místního obyvatelstva, zda nemají zbraně, případně jiné předměty, kterými by mohly chráněné osoby ohrozit. Vojáci tak musí reagovat vždy na aktuální situaci přímo na místě a záleží na mnoha faktorech, jak bezpečnostní situaci vyhodnotí. Než však chráněné osoby přijedou na určené místo, musí být vše pro jejich bezpečnost už zajištěné.

Vojáci vystupují směrem k místnímu obyvatelstvu i v těchto situacích velmi přátelsky a svým chováním se snaží předcházet možným tragickým událostem. Pokud si to však situace vyžaduje, musí prokázat i rozhodnost a sílu.

„Pokud dochází k přesunům chráněných osob, musí být jejich cesta zabezpečena v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními,“ dodal nadporučík Píša s tím, že zajištění bezpečnosti je pro jednotku doprovázející chráněné osoby prvořadým úkolem.

Před příchodem chráněných osob musí jednotka daný prostor prověřit Autor: Jana Deckerová K úkolům jednotky patří i případné prohledání osob místního obyvatelstva, zda nemají zbraně Autor: Jana Deckerová Na místo určení přijíždí jednotka doprovázející chráněné osoby Autor: Jana Deckerová Kolona doprovázející chráněné osoby přijíždí na místo Autor: Jana Deckerová Jednotka vojáků doprovází chráněné osoby k pietnímu aktu uctění památky padlých vojáků Autor: Jana Deckerová Velitel jednotky je ve spojení se všemi členy patroly doprovázející chráněné osoby Autor: Jana Deckerová Představitelé české armády při pietním aktu uctění památky padlých vojáků Autor: Jana Deckerová Velitel jednotky při komunikaci s vojákem patroly Autor: Jana Deckerová Po pietním aktu musí vojáci zajistit chráněným osobám bezpečný odchod Autor: Jana Deckerová Chráněné osoby nasedají do kolony k odjezdu Autor: Jana Deckerová Po celou dobu monitorují místo i vojáci v doprovázející koloně Autor: Jana Deckerová Chráněné osoby odjíždějí v doprovodu zpět na základnu Autor: Jana Deckerová Štáb velení je po celou dobu s patrolou zabezpečující chráněné osoby ve spojení a monitoruje pohyb celé kolony Autor: Jana Deckerová