Do průzkumných týmů se na Doupově probojovalo pouze pět nejlepších výsadkářů

Kliky jsou platné pouze při dotyku hrudi v dolní poloze jinak se nepočítají Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský

Nejlepší výsadkáři se tento týden v Doupovských horách zúčastnili výběrového řízení k průzkumným týmům 4. brigády rychlého nasazení. Náročným výcvikem prošlo pouze pět vojáků, další řízení nedokončili ze zdravotních důvodů. Cenou za vítězství bylo zaměstnání u průzkumníků 4. brigády.

„Toto výběrové řízení patří k nejnáročnějším v rámci celé Armády ČR, a proto jsou výsadkáři tolik pyšní na červený baret,“ řekl tiskový mluvčí 4. brigády kapitán Milan Němec.

Vojáci, kteří byli do výběrového řízení nominováni, museli splnit řadu úkolů a museli vyhovět řadě kritérií. Důležitými faktory byla nejen zdravotní způsobilost, ale také fyzická zdatnost a psychická odolnost.

Po příjezdu do výcvikového prostoru uchazeči absolvovali vstupní psychologické vyšetření, odevzdali veškerá zařízení, která jim mohla výběrové řízení zjednodušit a vzdali se i svého jména a hodnosti. Místo toho dostali pouze číslo, které smazalo všechny rozdíly mezi nimi.

Běh se zbraní, sedy, lehy, shyby …

„Během fyzického přezkoušení museli absolvovat pětikilometrový běh se zbraní, kliky do vyčerpání sil, sedy lehy v časovém limitu tři minuty, ale také shyby na hrazdě do vyčerpání a dřepy v limitu čtyř minut,“ vyjmenoval disciplíny kapitán Němec. Nechybělo ani zdolání překážkové dráhy NATO a lezení po umělé stěně. Právě tady vojáky čekaly další úkoly – vázání uzlů, slanění s materiálem a další. „Po dokončení lezecké části byl pro vojáky připravený noční zátěžový pochod na třicet kilometrů se zátěží dvacet pět kilogramů,“ doplnil kapitán Němec.

Další den byl ve znamení vojensko-praktických dovedností, například poskytnutí první pomoci či navázání spojení za použití dostupných spojovacích prostředků. A protože průzkumníci jsou zvyklí na pěší přesuny se zátěží, museli zvládnout i orientační dvacetikilometrový pochod, během kterého byli průběžně přezkušováni z topografické přípravy.

Jsou odolnější při plnění povinností

Výběrové řízení zakončila střelecká příprava a překonání vodní překážky s materiálem, kdy voják nesměl nic ztratit. „Tento úkol patří k nejtěžším a provádí se bez ohledu na aktuální klimatické podmínky,“ upozornil kapitán Němec.

„Přestože si mnozí vojáci při tomto výběru sáhli na dno sil, jsou poté mnohem odolnější při dalším plnění služebních povinností,“ dodal kapitán Němec.

Běh na pět kilometrů je zahřívací Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Kliky jsou platné pouze při dotyku hrudi v dolní poloze jinak se nepočítají Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Překážková dráha NATO, kterou 4. brigáda disponuje v Žatci Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Překonání vodní překážky za jakéhokoliv počasí je nedílnou součástí výběru Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Překonávání vodní překážky v napůl zamrzlé vodní nádrži Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Sedy a lehy jsou základní disciplínou, kterou musí vojáci zvládat Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Shyby na hrazdě pod přísným dozorem praporčíka Hecla do úplného vyčerpání Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Střelecká příprava je základ Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Voják provádí slanění s materiálem Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský Zrychlený přesun na kilometrů musí vojáci splnit v časovém limitu Autor: pracovník štábu zpravodajského oddělení 4. brigády rychlého nasazení nrtm. Pavel Zábranský