V Německu právě vrcholí půlroční příprava mezinárodních jednotek pro nasazení v Litvě

Praporní úkolové uskupení tří armád vyčleněných do sil eFP při závěrečném certifikačním cvičení v německém výcvikovém prostoru Altmark Autor: praporčík František Němec

V německém výcvikovém prostoru Altmark probíhá od 5. května dvoutýdenní certifikační cvičení praporního úkolového uskupení vyčleněného do sil eFP (Enhanced Forward Presence) v Litvě. Společného cvičení se kromě německých a nizozemských vojáků účastní i rotní úkolové uskupení Armády České republiky.

Mezinárodní jednotky, vyčleněné do praporního úkolového uskupení eFP, se na své nasazení v Litvě připravovaly samostatně téměř půl roku na svém území. Závěrečné společné certifikační cvičení za účasti všech tří armád, které probíhá od 5. do 18. května ve výcvikovém prostoru Altmark Spolkové republiky Německo, tak sjednotí všechny tři armády, aby mohly společně plnit své úkoly v místě nasazení. První kontingent české armády by měl být v Litvě nasazen už během července letošního roku.

Jádro jednotky tvoří vojáci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce

„Jádro naší jednotky tvoří vojáci jedné mechanizované roty našeho praporu ze Žatce, která je doplněná o ženijní četu složenou zčásti z našich ženistů ze 41. mechanizovaného praporu a z 15. ženijního pluku a družstvo dělostřeleckého průzkumu 13. dělostřeleckého pluku,“ řekl podplukovník Jiří Líbal, velitel žateckého 41. mechanizovaného praporu a zároveň velitel jednotky vyčleněné pro eFP. Dodal, že celá jednotka je dále doplněna také o další specialisty průzkumných a logistických prvků.

Pro české vojáky je toto cvičení úplně první příležitost, jak se sladit v mezinárodním prostředí, ať už s jednotlivými rotami zúčastněných armád, tak s celým praporem. Pro mnohé české vojáky je to také první příležitost pracovat v mezinárodním prostředí, protože to bude jejich první zahraniční nasazení. V rámci jednotky tak získají nejen cenné zkušenosti z výcviku, ale musí prokázat i jazykové znalosti, protože veškerá komunikace se odehrává v angličtině.

Cvičení je náročné i pro řidiče Pandurů

„Pro nás je toto cvičení velmi cenné zejména proto, že terén, který má německá armáda v tomto výcvikovém středisku, je velmi podobný tomu v Litvě. Je velmi rovinatý a pro nás je tento plochý a odkrytý terén něco nového, na co si musíme zvykat a přizpůsobit tomu náš výcvik. Nicméně je to výborná příležitost seznámit se takto nepřímo s tím prostředím, ve kterém budeme zanedlouho působit,“ zhodnotil kapitán M. S., velitel mechanizované roty jednotky eFP.

Cvičení je velmi náročné i pro řidiče bojových vozidel Pandur, kteří se musí vyrovnat nejen s neznámým terénem, ale i s jeho povrchem. „Písčité podloží je příčinou velké prašnosti, takže jízda v koloně je velmi náročná na pozornost řidičů, kteří musí sledovat nejen povrch terénu a mapu, ale celá osádka musí být neustále ve střehu, monitorovat okolí a být připravena na rychlé a nenadálé přesuny,“ konstatoval kapitán M. S.

Cílem závěrečného cvičení je zastavit nepřítele a zdržet ho v postupu

Úkolem mezinárodní jednotky je vybudovat a bránit prostor obrany praporu. „V případě útoku nepřítele se pak jedná o tzv. boj na zdrženou, to znamená, odrazit útok, zastavit postup a rychle se stáhnout do dalšího prostoru obrany praporu,“ popsal podplukovník Líbal. „ Pro vojáky je to náročné v tom, že v obranných postaveních musí vydržet mnoho hodin a nesmí jim uniknout žádný nepřátelský pohyb. Střelec operátor KBVP Pandur neustále sleduje prostor přes pozorovací přístroje vozidla a je připraven k odražení útoku nepřítele. Jeho hlavním úkolem je ničit těžkou obrněnou techniku protitankovými řízenými střelami SPIKE a lehkou obrněnou techniku 30 mm kanónem,“ podotkl velitel jednotky. Dodal, že závěrečné certifikační cvičení v Německu prověří nejen předchozí individuální přípravu armád jednotlivých států, ale zejména sjednotí celé praporní úkolové uskupení, aby společnými silami mohlo plnit své úkoly v Litvě.

Praporní úkolové uskupení tří armád vyčleněných do sil eFP při závěrečném certifikačním cvičení v německém výcvikovém prostoru Altmark Autor: praporčík František Němec Krátká porada českých a německých vojáků v terénu Autor: Jana Deckerová Vojáci musí neustále monitorovat okolí Autor: Jana Deckerová Všichni vojáci dané jednotky jsou v neustálém spojení přes komunikátory Autor: Jana Deckerová V zaujatých pozicích musí umět vydržet velmi dlouho Autor: Jana Deckerová Předsunutá hlídka zaznamenala pohyb nepřítele Autor: Jana Deckerová Jednotka se dostává do přímého kontaktu s nepřítelem a jejím úkolem je zastavit jeho postup Autor: praporčík František Němec Po odražení nepřítele se musí celá jednotka rychle stáhnout… Autor: Jana Deckerová …a opustit dosavadní pozice Autor: Jana Deckerová Maskovaný Pandur ve vyčkávací pozici Autor: Jana Deckerová Po odražení nepřítele se musí vojáci rychle stáhnout k Panduru, který je přepraví na další pozici Autor: Jana Deckerová Pandur se staženou jednotkou rychle opouští dosavadní stanoviště Autor: Jana Deckerová Pro řidiče Panduru bylo cenné seznámení se s písčitým povrchem v terénu Autor: Jana Deckerová Vojáci zastavili útok nepřítele a po rychlém stáhnutí zaujali pozice na další palebné čáře Autor: Jana Deckerová Součástí cvičení je drilování daných postupů Autor: Jana Deckerová Hlavní zbraň německé mechanizované pěchoty bojové vozidlo IFV Marder Autor: Jana Deckerová V německé výzbroji jsou i kolová vozidla Fuchs Autor: Jana Deckerová Velmi výkonná jsou také německá lehká obrněná vozidla Wiesel Autor: praporčík František Němec podplukovník Jiří Líbal, velitel rotního úkolového uskupení vyčleněného do sil eFP Autor: Jana Deckerová Ukázka výstroje a výzbroje jednoho z vojáků české jednotky, se kterým se pohybuje v terénu Autor: praporčík František Němec