Výsadkáři ze Žatce seznámili budoucího velitele Pozemních sil AČR nejen s misemi

Předávací briefing velitele Pozemních sil u 4. brigády

Velitel Pozemních sil generálmajor Štefan Kaleta a brigádní generál Josef Kopecký navštívili žateckou 4. brigádu rychlého nasazení u příležitosti předání funkce velitele Pozemních sil.

Během předávacího briefingu velitel 4. brigády plukovník Roman Náhončík seznámil oba generály s hlavními úkoly v roce 2018 a 2019, přípravou jednotek do zahraničních operací, rozvojem movité a nemovité infrastruktury v posádkách, personální obsazeností brigády a nejpalčivějšími problémy.

Poté plukovník Náhončík představil oběma generálům připravované největší cvičení 4. brigády rychlého nasazení „Strong Eagle 2018“, které začne příští týden a uskuteční se ve vojenském újezdu Hradiště.

Cvičení je certifikační

„Toto cvičení je pro 4. brigádu letos největší a současně je také certifikační pro 43. výsadkový prapor z Chrudimi,“ dodal Náhončík.

Cvičení prověří plnou bojovou připravenost jednotek podílet se jako součást 4. BÚU (4. brigádního úkolového uskupení) na společné obraně suverenity a územní celistvosti České republiky na operacích mezinárodního společenství v rámci kolektivní obrany podle článku 4 a 5 Severoatlantické smlouvy.

Bojové střelby, patrolování, seskoky

Při výcviku se vojáci zdokonalí v bojových střelbách ve dne i v noci, v házení ručních granátů, patrolování, bojových seskocích či taktických činnostech při napadení nepřítelem. Součástí cvičení bude přežití v přírodě za ztížených podmínek, přesun na dlouhé vzdálenosti a vševojskové činnosti. Velitelem cvičení bude velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovník Roman Náhončík.

Předávací briefing velitele Pozemních sil u 4. brigády Plukovník Náhončík prezentuje námět cvičení Strong Eagle oběma generálům Nastupující velitel Pozemních sil brigádní generál Josef Kopecký při kontrole dokumentace ke cvičení Strong Eagle