Výsadkáři v rámci cvičení Strong Eagle 2018 projdou náročnými certifikačními testy

Ministryně obrany Karla Šlechtová je přivítána na hlavním místě velení velitelem 4. brigády rychlého nasazení plukovníkem Náhončíkem Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení

Už v pátek 1. června začalo pro 4. brigádu rychlého nasazení největší cvičení nazvané Strong Eagle 2018. Do vojenského újezdu Hradiště se proto sjelo více než 1500 vojáků a v neděli se na ně přijela podívat i ministryně obrany Karla Šlechtová.

Jejich hlavním úkolem je certifikace 43. výsadkového praporu z Chrudimi, což představuje důležitou zkoušku jednotky z vedení základních činností, jako jsou útok, obrana, přesuny pod taktickým námětem, aeromobilních operací a další.

„Jednotky brigády si v rámci tohoto cvičení počínají jako obvykle na profesionální úrovni,“ řekl velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Roman Náhončík. Během cvičení se výsadkáři zaměří na kompletní vševojskovou přípravu jednotek, kdy každý voják absolvuje přežití za ztížených podmínek v neznámém prostředí, přesun na dlouhou vzdálenost se zátěží, všechny druhy a typy střeleb ať ve dne tak v noci, taktickou přípravu, orientaci v terénu, házení ostrých ručních granátů F1 a podobné náročné výcviky.

Certifikace 43. výsadkového praporu

Vlastní certifikace 43. výsadkového praporu, bude prováděna tak, že protivníka tomuto kontrolovanému praporu bude představovat prapor patřící ke 4. brigádě a to konkrétně 44. lehký motorizovaný prapor z Jindřichova Hradce. Nad jejich činností budou bdít přísní hodnotitelé z velitelství Pozemních sil AČR, kteří budou kontrolovat vše a za všech podmínek dle standardů NATO.

Jednotky budou přezkušovány ze schopností rozvinování míst velení, plánování a vedení přesunu, plánování a vedení obrany, útoku, schopností jednotek ve vyhledávání a ničení cílů. Součástí tohoto cvičení jsou aeromobilní operace, které jsou výsadou 43. výsadkového praporu. Na vojáky čekají například seskoky do zájmového prostoru, výcvik odstřelovačů, zasazení jednotek do prostoru odpovědnosti, slaňování, přepady, léčky i nečekané incidenty.

Náročné je technické zabezpečení

Náročné je také zabezpečení jednotek brigády v poli, kdy vše musí běžet jako na drátkách. Zabezpečení spojení, opravy poškozené techniky, přepravy osob techniky a materiálu, příprava a výdej stravy, střežení míst velení za pomoc psovodů a jejich čtyřnohých vycvičených psů. To je jen desetina náročných úkolů, které musí plnit podřízené jednotky brigády a to konkrétně Provozní četa pod velením poručíka Jiřího Súlovského a Spojovací rota, které velí kapitán Daniel Kubovič. Cvičení velí plukovník Roman Náhončík.

1500 vojáků při zahájení cvičení Strong Eagle 2018 Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Bojové vozidlo Pandur Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Přesun výsadkářů na vozidlech LR Kajman Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Rozmístění jednotek na základně Sedlec Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Střelba z pistole ráže 9mm Phantom Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brigády při úvodním proslovu k zahání cvičení Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Vlevo plukovník Josef Trojánek podává hlášení veliteli 4. brigády plukovníku Romanu Náhončíkovi Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Výbuch obranného granátu F1 Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Výsadkář střílí z pistole Phantom, kterými 4. brigáda diponuje Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Výsadkáři procvičují i činnost při nastřelení nepřítelem Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Ministryně obrany Karla Šlechtová je přivítána na hlavním místě velení velitelem 4. brigády rychlého nasazení plukovníkem Náhončíkem Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brigády plukovník Náhončík zahajuje certifikační cvičení Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení Vstup na hlavní místo velení brigády Autor: kapitán Milan Němec, tiskový a informační důstojník 4. brigády rychlého nasazení