Parašutisté, kteří v Resslově ulici bojovali do posledního dechu, jsou dodnes hrdiny

Ministryně obrany Karla Šlechtová pokládá kytici na pietní místo v kryptě Autor: Hana Brožková

Ministryně obrany Karla Šlechtová a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata dnes v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici uctili památku na sedm československých parašutistů, kteří zde 18. června 1942, několik týdnů po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, bojovali s převahou německých vojáků. I když nerovný boj nevyhráli, jsou dodnes hrdiny.

Položení věnců a kytic k pamětní desce na zdi chrámu sv. Cyrila a Metoděje doprovodila Ústřední hudba AČR smutečními pochody. Kromě ministryně obrany a náčelníka GŠ AČR je k památečnímu místu položili předseda Senátu Milan Štěch, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin, velvyslanec Slovenské republiky v České republice Peter Weiss a další.

Vzpomínky v Resslově ulici se účastnily také spolky a sdružení, například zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, představitelé válečných veteránů a také velvyslanci. Zastavili se tu ale i lidé, jimž historické události, které vedly ke svobodě české země, nejsou cizí.

Panichyda za parašutisty i oběti Heydrichiády

Pietní akt poté pokračoval panychidou za československé parašutisty a všechny oběti Heydrichiády v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kterou celebroval duchovní správce chrámu otec Václav Ježek. Součástí bohoslužby bylo i zapálení duchovní svíčky, která symbolizovala život.

Ceremoniál poté pokračoval v kryptě chrámu, kde parašutisté přesně před 76 lety několik hodin odráželi útoky nacistů. Zde ministryně obrany Karla Šlechtová položila kytici na pietní místo.

Pro vojáky jsou vzorem

„Sedm statečných vojáků na tomto místě vzdorovalo stonásobné přesile. Odmítli se vzdát. Nadporučík Adolf Opálka, podporučík Josef Valčík, rotmistr Jan Kubiš a Josef Gabčík, rotný Jaroslav Švarc, četař aspirant Josef Bublík a četař Jan Hrubý. Zde bojovali do posledního dechu. Položili své životy za svobodu naší země. Jejich jména se stala symbolem nezlomnosti a odvahy,“ řekl v kryptě zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovník Josef Trojánek s tím, že hrdinství československých parašutistů i jejich spolupracovníků z domácího odboje a pravoslavné církve navždy zůstane v paměti našeho národa. Dodal také, že pro příslušníky 4. brigády rychlého nasazení, která nese název Obrany národa, jsou velkým vzorem.

V poledne byly slavnostně odhaleny také zlaté pamětní destičky na chodníku na rohu Resslovy a Václavské ulice, kam po boji v kryptě kostela Němci kvůli identifikaci vynesli těla sedmi padlých parašutistů.


  • Boje v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje se odehrály 18. června 1942 mezi příslušníky SS a gestapa a sedmi československými parašutisty, mezi nimiž byli i Jan Kubiš a Jozef Gabčík, kteří provedli atentát na Heydricha. Celý boj trval sedm hodin.
  • Ve 4:10 začali Němci kostel obkličovat. Nejdříve prohledali byt kostelníka, pak vnikli do samotného kostela. Zde na kůru měli hlídku Opálka, Kubiš a Bublík, kteří okamžitě zahájili palbu. Jejich odpor byl zlomen až po dvou hodinách, kdy jim došly náboje. Opálka a Bublík si poslední náboj nechali pro sebe. Jan Kubiš vykrvácel na následky četných zranění.
  • V oblasti zazděného starého vchodu do krypty byl pomocí výbušnin proražen další vchod. Ještě předtím, než Němci provedli výpad skrze tento nově vzniklý otvor, ozvalo se z krypty několik výstřelů. Boj v kryptě skončil stejně jako boj v horní části kostela – parašutisté Valčík, Švarc, Hrubý a Gabčík si poslední náboj nechali pro sebe.

Čestná stráž AČR nastoupená v Resslově ulici s věnci Autor: Lucie Růžková Památku padlých parašutistů uctila také ministryně obrany Karla Šlechtová Autor: Lucie Růžková Památku parašutistů uctila také ministryně obrany Karla Šlechtová Autor: Hana Brožková A symbolicky urovnává stuhy na věnci Autor: Lucie Růžková Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata v nastoupené delegaci Autor: Lucie Růžková Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata přichází k pamětní desce Autor: Lucie Růžková Po položení věnce salutuje Autor: Lucie Růžková Památku parašutistů uctili i zástupci církví Autor: Lucie Růžková K pamětní desce chrámu sv. Cyrila a Metoděje položil věnec také velvyslanec Slovenské republiky v České republice Peter Weiss Autor: Lucie Růžková K pamětní desce chrámu sv. Cyrila a Metoděje položil věnec také velvyslanec Slovenské republiky v České republice Peter Weiss Autor: Lucie Růžková Zástupci Československé obce legionářské Autor: Lucie Růžková Ministryně obrany Karla Šlechtová a NGŠ generálporučík Aleš Opata Autor: Lucie Růžková Ústřední hudba AČR při pietním ceremoniálu hrála smuteční pochody Autor: Lucie Růžková Prostor před chrámem sv. Cyrila a Metoděje byl beznadějně zaplněný Autor: Lucie Růžková Ministryně obrany Karla Šlechtová vchází do chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se konala panychida za československé parašutisty Autor: Lucie Růžková Ministryně obrany Karla Šlechtová a NGŠ generálporučík Aleš Opata při pietním aktu, kdy drželi zapálenou duchovní svíčku Autor: Hana Brožková Další zástupci MO a AČR v chrámu, například náměstek ministryně obrany Pavel Beran, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun či zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelník štábu brigádní generál Miroslav Hlaváč Autor: Lucie Růžková Ministryně obrany Karla Šlechtová a NGŠ AČR generálporučík Aleš Opata na pietním aktu u pamětní desky v kryptě chrámu Autor: Lucie Růžková Ministryně obrany Karla Šlechtová pokládá kytici na pietní místo v kryptě Autor: Hana Brožková