Vojáci z 2. rotního úkolového uskupení v Litvě absolvovali náročné cvičení Iron Wolf

Pěchota byla podporována vlastní technikou Pandur II Autor: 2. úkolové uskupení Litva

Příslušníci druhého rotního úkolového uskupení (2.rÚU) v litevské Rukle se pod vedením majora Václava Pejchara jako příslušníci 5. rotace předsunuté přítomnosti (eFP BG LTU) již téměř půl roku připravovali na brigádní certifikační cvičení společně s desítkou různých aliančních partnerů. V minulých dnech se vojáci nejen 41. mechanizovaného praporu ze Žatce zúčastnili cvičení Iron Wolf (podle názvu litevské brigády, která cvičení připravovala), které úspěšně absolvovali.

Větší část vojáků působí v zahraničí poprvé. Ačkoliv všichni prošli přípravným cvičením v Německu, mnozí neměli nejmenší představu, co je zde potká. Mnohonárodní prostředí, rozdílné přístupy k řešení úkolu, jiné klimatické podmínky a prostředí, jsou jen pomyslnou špičkou ledovce. Daleko od rodiny a přátel, s omezeným časem a prostorem na soukromí vojáci získávali postupně nejrůznější dovednosti a zkušenosti.

Vojáci nabrali řadu zkušeností

Dříve nezkušení mladíci, dnes bojovníci schopni výsadku z vrtulníku se základní znalostí činnosti pěchoty v zastavených oblastech i boji v mokřinách, pouštích a lesích. Mnozí s přátelskou vazbou na Litevce, Němce, Nizozemce, Nory, Belgičany ale také Poláky, Slováky, Portugalce, Kanaďany, Angličany, Dány i Američany.

Výcvik jednotlivých jednotek během působnosti posunul české vojáky do popředí. Díky tomu měli v posledním cvičení možnost čelit vycvičeným vojákům britské armády nebo vést útok z přímého dotyku. „Naši příslušníci vám tuto pozici závidí, oni se do boje v podstatě nedostali, zhodnotil kapitán J. B., tiskový mluvčí nizozemské armády, který svou jednotku během cvičení doprovázel.

Bránili území

Příslušníci mechanizované pěchoty byli díky tomu určeni k obraně území, které bylo po vydatném nočním dešti proměněno v saunu plnou komárů a velkých bzikavek dešťových, které tuto oblast obrazně zaplavily. Lidé i technika tak byla hnána až za samotnou hranici schopností.

Certifikační cvičení Iron Wolf bylo pověstnou třešinkou na dortu. To, že šlo prozatím o největší a nejsložitější cvičení doposud, připustil také major Skomantas Povilionis z brigády Iron Wolf. „Je to zatím to nejkomplexnější cvičení, co jsme zde měli a zároveň co se do počtu národů týče, nejpočetnější. Stanovené cíle cvičení se nám ale podařily splnit,“ popsal.

Výcvik je z větší části u konce. Vojáky v následujících dnech čeká dostřílení některé munice, a pak další nejnáročnější úkol kontingentu – bezpečný a hladký přesun zpět do republiky, k domovským útvarům.

Velitel roty přebírá ocenění z rukou velitele litevské brigády za cvičení IRON WOLF 2019 Autor: 2. úkolové uskupení Litva Nastoupené jednotky na závěr cvičení IRON WOLF 2019 Autor: 2. úkolové uskupení Litva Letecký snímek celého uskupení eFP účastnícího se cvičení Iron Wolf Autor: 2. úkolové uskupení Litva Vojáci se přesouvají prostorem Autor: 2. úkolové uskupení Litva Voják vyčkává na příchod protivníka Autor: 2. úkolové uskupení Litva Příslušník 41. mechanizovaného praporu útočí při kontaktu na protivníka Autor: 2. úkolové uskupení Litva Při změně pozice se protivník nespouští z mušky Autor: 2. úkolové uskupení Litva Britští vojáci během přesunu za průzkumným týmem Autor: 2. úkolové uskupení Litva Pěchota byla podporována vlastní technikou Pandur II Autor: 2. úkolové uskupení Litva Příslušník 2. rotního úkolového uskupení přebíjí Autor: 2. úkolové uskupení Litva Střelba na protivníka z krytu Autor: 2. rotní úkolové uskupení Litva Kolové bojové vozidlo pěchoty je používáno také jako štít Autor: 2. rotní úkolové uskupení Litva Průběh cvičení sledoval také velitel 41. mechanizovaného praporu, podplukovník Kočica Autor: 2. rotní úkolové uskupení Litva