44. lehký motorizovaný prapor

44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův HradecOrganizační jádro 44. lehkého motorizovaného praporu vzniklo pod velením podplukovníka Romana Náhončíka 1. dubna 2008. Prapor svou činnost zahájil 1. října 2008 a nahradil 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec.

Nová struktura a úkoly praporu jsou od toho původního naprosto odlišné. Kromě štábu, velitelské roty a roty logistiky bude mít také 3 pěší roty, přičemž jedna bude rotou zbraní. Jak je typické pro jednotky 4. brigády rychlého nasazení, bude do struktury praporu zařazeno také družstvo odstřelovačů a průzkumná četa. Do struktury praporu byla začleněna četa chemické ochrany. Jedním z úkolů, které mohou vyvstat, je například výstavba takzvané humanitární základny s kapacitou 450 osob. Jedná se o jakési stanové městečko, které může být použito například v případě živelných nebo ekologických katastrof.

Hlavním úkolem tohoto praporu by měly být zejména doprovody konvojů, boj v zastavěných oblastech a boj v horách. Jak již vyplývá z názvu praporu, hlavním dopravním prostředkem jeho příslušníků jsou zejména jejich vlastní nohy, ale pochopitelně také vozy IVECO a Tatra 810. Tato jednotka je tedy jakýmsi moderním ekvivalentem pěších praporů.

Moderní vojenská historie Jindřichova Hradce je spojena s fungováním záchranného praporu, avšak vznik lehkého motorizovaného, respektive pěchotního praporu, můžeme brát jako navázání na starou vojenskou tradici tohoto města. Již 1. února 1860 získal Jindřichův Hradec svou trvalou posádku a to zřízením 75. pěšího pluku hraběte Grenevila. 44. lehký motorizovaný prapor tedy naváže na tuto tradici a také na pravděpodobně nejslavnější vojenskou osobnost Jindřichova Hradce legendárního legionářského velitele 1.divize Československé armády v Rusku plukovníka Josefa Jiřího Švece.

Více informací naleznete na www.44lmopr.army.cz