Velitelství 4. brigády

4. brigáda rychlého nasazení – „Obrany národa“

  • Výstavba 4. brigády rychlého nasazení byla zahájena 14. 1. 1994 a 30. 6. 1994 byl v Havlíčkově Brodě slavnostně zahájen výcvik jednotek. První tři roky spadala do podřízenosti NGŠ AČR a v roce 1997 přešla pod Velitelství pozemního vojska Olomouc. Dne 8. května 1999 obdržela historický název „Obrany národa“. Brigáda tak navázala na hrdinný odkaz, vytvořený v době 2. světové války příslušníky stejnojmenné odbojové organizace.
  • V rámci reorganizace AČR v roce 2003 došlo k výraznému snížení počtu jednotek 4. brn, a to z původní struktury velitelství a deseti podřízených jednotek na dva mechanizované a jeden výsadkový prapor. Přesun do posádky Žatec v roce 2004 a rozšíření o 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci v roce 2008 ustavilo dnešní stav brigády.
  • Jelikož je 4. brn jednou z hlavních hybných sil AČR, zúčastnila se všech rozhodujících cvičení v ČR a mnoha cvičení se zahraničními partnery např. v USA, Velké Británii, Německu, Španělsku, Holandsku, Belgii, Francii, Itálii, Maďarsku, Turecku, Slovinsku, ale i v zemích jako jsou Peru, nebo Francouzská Guayana. Díky vysoké vycvičenosti se jednotky brigády nejen účastnily naprosté většiny zahraničních operací AČR, ale byli do těchto operací zasazováni jako první jednotky.
  • Nelze nevzpomenout další z důležitých úkolů, které 4. brn plnila na území ČR v krizových situacích. Odstraňování následků povodní v roce 1997, 2002, 2010 a 2013, posilování Policie ČR vždy když toto bezpečnostní situace našeho státu vyžadovala, podílení se na zabezpečení prostoru ve Vrběticích či pohotovost k ochraně hranic jsou jen některé z nich.
  • Na bázi 4. brn vzniklo v roce 2006 poprvé v rámci naší armády Brigádní úkolové uskupení. V roce 2009, v AČR také poprvé, tvoří brigáda základ „Battle Group Bojového uskupení Evropské Unie“.
  • V roce 2008 chrudimští výsadkáři úspěšně prokázali připravenost pro plné spektrum operací podle standardů NATO. Tímto se tato jednotka zařadila do systému Sil rychlé reakce v rámci Severoatlantické aliance.
  • Náročný a neustálý výcvik přivedl 4. brn v roce 2014 k dosažení plných operačních schopností a úspěšnímu splnění certifikace BUÚ dle standardů NATO Creval. Cooperative Effort 2011, Thunder Strike 2012, Grim Campaigner 2013, Reliable Sword 2014 či klíčové cvičení Strong Campaigner 2014 a zejména Strong Sword 2015 posunuly schopnosti brigády na novou úroveň.
  • V roce 2015 4. brn zabezpečovala NRF NATO Response Force 2015 ve struktuře jednotek 1. GNC (1 German/Netherlands Corps), v rámci které 4. brn měla ve své podřízenosti zahraniční jednotky a prokázala schopnost těmto jednotkám velet a řídit je v simulovaném konfliktu vysoké intenzity. Zároveň nové bezpečnostní hrozby vedly k úspěšnému zapojení jednotek brigády do výstavby sil okamžité reakce (IRF – Immediate Response Forces).

 

Historická struktura 4. brigády

Historická struktura

 

Dřívější velitelé 4. brigády


plukovník gšt. Ing. Jiří ŠEDIVÝ

plukovník gšt. Ing. Jiří ŠEDIVÝ
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 1994 až 1995


plukovník gšt. Ing. František ŠTĚPÁNEK

plukovník gšt. Ing. František ŠTĚPÁNEK
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 1995 až 1996


plukovník gšt. Ing. Hynek BLAŠKO

plukovník gšt. Ing. Hynek BLAŠKO
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 1996 až 1999
plukovník gšt. Ing. Josef SEDLÁK

plukovník gšt. Ing. Josef SEDLÁK
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 1999 až 2002


plukovník gšt. Ing. Ján GURNÍK

plukovník gšt. Ing. Ján GURNÍK
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 2002-2003


plukovník gšt. Ing. Aleš OPATA

plukovník gšt. Ing. Aleš OPATA
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 2003 až 2008
plukovník gšt. Ing. Ladislav JUNG

plukovník gšt. Ing. Ladislav JUNG
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 2008 až 2010


plukovník gšt. Ing. Miroslav HLAVÁČ

plukovník gšt. Ing. Miroslav HLAVÁČ
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 2010 až 2016


plukovník gšt. Ing. Roman NÁHONČÍK

plukovník gšt. Ing. Roman NÁHONČÍK
velitel 4. brigády rychlého nasazení
v letech 2016 až 2019