Insignie

Bojový prapor 4. brigády rychlého nasazení byl brigádě propůjčen na základě rozkazu Prezidenta republiky ze dne 3. května 2001.
Prapor má rozměr 100 x 100 cm. Na tmavě červeném podkladu je umístněn znak brigády. Z pravé a levé strany strany jsou vyšity lipové ratolesti. Na druhé straně praporu je velký státní znak České republiky.

Součástí Bojového praporu jsou také čtyři stuhy. První stuha je s vyšitým historickým názvem „Obrany národa“. Druhá stuha je spjata s žehnáním praporu, třetí byla útvaru udělena za povodně a čtvrtou stuhu obdržel útvar od NGŠ k 10. výročí vzniku.