Síly rychlé reakce (NRF/IRF)

 Síly rychlé reakce (NRF – NATO Response Force)

  • jde o pohotovostní mnohonárodní uskupení, které slouží alianci v případě nutnosti okamžitého nasazení kdekoli na světě
  • fungují na základě ročních rotací, tzn. existuje jedna struktura složení NRF, která se každých 12 měsíců naplňuje vojáky jiných zemí
  • pro každý komponent NRF je určen tzv. lead nation, ke kterému se přidávají ostatní země se svými národními příspěvky
  • mají schopnost samostatně působit až po dobu 30 dní
  • každé rotaci předchází výcvik a certifikace jednotek

 

Složení NRF:

  1. Síly okamžité reakce (Immediate Response Force, IRF) – komponent pozemních, vzdušných a námořních sil, speciální síly, úkolové uskupení OPZHN, logistika; v rámci NATO celkem cca 13 tisíc osob. IRF představuje „jádro“ NRF, které je možné v případě potřeby doplnit z další složky NRF. Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF) jsou jednou z nejvýznamnějších odpovědí NATO na výzvy kladené novým bezpečnostním prostředím. Účelem NRF je poskytnout integrované a plně interoperabilní pozemní, námořní a vzdušné jednotky pod společným velením, kdykoli o to Severoatlantická rada požádá. NRF jsou schopny okamžitě zasáhnout kdekoli ve světě a po omezenou dobu zde působit bez potřeby další podpory, a to v plném spektru aliančních operací: od humanitárního a záchranného využití, přes krizový management až po náročné operace vysoké bojové intenzity. Díky této schopnosti představují pro každého potenciálního agresora hrozbu téměř okamžité vojenské reakce ze strany NATO jako celku, a jsou tedy součástí Alianční schopnosti odstrašení.
  2. Response Force Pool – „Pool“ jednotek dobrovolně vyčleněných jednotlivými státy na nižším stupni pohotovosti než IRF, ze kterého je možné IRF v případě potřeby doplnit.

 

Příspěvek České republiky

Česká republika se zavázala poskytnout síly a prostředky pro operace NATO podle článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně členských států NATO s odpovídající úrovní připravenosti, vybavenosti a se schopnostmi naplňujícími jednotlivé operační standardy NATO. Vůbec poprvé se však ČR zavázala poskytnout nejen samostatné jednotky, ale celé velitelství brigádního typu, které bude schopno řídit podřízené prapory dalších států Aliance.