Síly velmi rychlé reakce (VJTF)

Síly velmi rychlé reakce (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) států Severoatlantické aliance

  • Síly velmi rychlé reakce v současné době procházejí procesem testování a zdokonalování.
  • Jsou schopny zasáhnout v krizovém okamžiku na území členské země v několika dnech.
  • Jejich vznik podpořil summit NATO ve Walesu v září 2014. Jsou součástí Aliančního plánu připravenosti, kterým Severoatlantická aliance reagovala na změněné bezpečnostní prostředí v Evropě.
  • „Alert cvičení“ chrudimských výsadkářů a velitelství brigády, které se konalo na počátku letošního dubna (7. – 9. 4. 2015), bylo první svého druhu, kdy jednotky vysoké připravenosti prakticky reagovaly na rozkaz k přesunu na základě nového konceptu VJTF.
  • Cvičení umožnilo velení NATO identifikovat jak úspěchy, tak nedostatky v jeho raných fázích.
  • NATO Noble Jump – „Alert cvičení“ probíhalo současně v České republice a v Nizozemsku na letecké základně v Eindhovenu.
  • V průběhu let 2015 a 2016 se uskuteční další fáze přípravy vojáků – výcvik, jehož cílem bude rozvíjet, zdokonalit a realizovat koncept „hrotového“ uskupení VJTF.

 

4. brigáda cvičila v Žatci a Chrudimi Alert Excercise v rámci sil velmi rychlé reakce – fáze I

Velitelství 4. brigády a podřízený 43. výsadkový prapor z Chrudimi cvičily od pátku 27. února do 6. března uvádění jednotek do vyšších stupňů bojové pohotovosti v rámci sil velmi rychlé reakce.

Smyslem celého cvičení bylo prověřit a procvičit aktivační proces jednotek vyčleňovaných do sil velmi rychlé reakce v návaznosti na provedení cvičné aktivace. Pro 4. brigádu cvičení končilo naložením vojenské techniky, výzbroje a výstroje na vagony a naložení osobního materiálu jednotlivce do kontejnerů a zaujetí místa pro zahájení nakládky na železnici.

 

Výsadkáři cvičili Noble Jump 2015 – fáze II

Na 150 vojáků ze 43. výsadkového praporu se přesunulo do Polska na mezinárodní cvičení Sil velmi rychlé reakce NATO. Cvičení neslo název Noble Jump 2015

Samotné cvičení testovalo zasazení jednotek v neznámém prostředí a bylo prověrkou spolupráce Sil velmi rychlé reakce (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) států Severoatlantické aliance.