Základní informace o 4. brigádě

Úvodní slovo velitele

Vážení hosté, příznivci 4. brigády rychlého nasazení,

dovolte mi, abych Vás přivítal na webových stránkách elitní jednotky Armády České republiky, která plnila a plní nejnáročnější úkoly na území naší vlasti i v zahraničí. Na těchto stránkách Vás chceme informovat o historii, osobnostech, které byly součástí naší brigády, struktuře, výcviku, výzbroji a úkolech které plníme.

Naše heslo „Tam kde jiní nestačí,“ není výrazem pýchy, arogance, ani neúcty k našim kolegům. Je to heslo, které nás motivuje a posiluje při plnění náročných úkolů. Je to heslo, které nám dává sílu a energii být jednotkou, na kterou se obyvatelé této země mohou spolehnout v jakékoliv situaci.

Věřím, že na těchto stránkách najdete informace, které Vás obohatí a čas zde strávený pro Vás bude časem příjemným a užitečným.

velitel
plukovník gšt. Ing. Roman NÁHONČÍK

 

Struktura 4. brigády

Struktura 4.brn

 

Hlavní funkcionáři 4. brigády

plukovník gšt. Ing. Roman NÁHONČÍK

velitel 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 22. října 1969
místo narození: Tábor

Vzdělání
Průběh služby
Zahraniční mise

 

Zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení

plukovník Ing. Josef TROJÁNEK

zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 9. ledna 1970
místo narození: Boskovice
rodinný stav: ženatý / 2 děti

Vzdělání
Průběh služby
Zahraniční mise

 

Náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení

plukovník gšt. Ing. Tomáš ŠPOK

Náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 22. prosince 1970
místo narození: Olomouc
rodinný stav: svobodný / 2 děti

Vzdělání
Průběh služby
Zahraniční mise

 

Vrchní praporčík 4. brigády rychlého nasazení

nadpraporčík Jiří HÝBL

Vrchní praporčík 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 29. května 1975
místo narození: Slavičín
rodinný stav: ženatý / 2 děti

Vzdělání
Průběh služby
Zahraniční mise