Hotovost

4. brigáda rychlého nasazení a pohotovost NRF/IRF

Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF) jsou jednou z nejvýznamnějších odpovědí NATO na výzvy kladené novým bezpečnostním prostředím. Účelem NRF je poskytnout integrované a plně interoperabilní pozemní, námořní a vzdušné jednotky pod společným velením, kdykoli o to Severoatlantická rada požádá.

 

Výsadkáři ve VJTF států Severoatlantické aliance

Síly velmi rychlé reakce (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) v současné době procházejí procesem testování a zdokonalování.V průběhu let 2015 a 2016 se uskuteční další fáze přípravy vojáků – výcvik, jehož cílem bude rozvíjet, zdokonalit a realizovat koncept „hrotového“ uskupení VJTF. Do tohoto uskupení je začleněna i 4. brigáda rychlého nasazení.