Úkolové uskupení AČR ISAF

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k maximálnímu nárůstu schopností komplexního zabezpečení nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF (dále jen ÚU AČR ISAF). V souladu s přijatými závazky v rámci NATO a především k maximálnímu nárůstu schopností komplexní podpory všech nasazených jednotek a prvků AČR v misi ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF (dále jen ÚU AČR ISAF).

Úkolové uskupení AČR ISAF organizačně zastřešuje všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace ISAF. K dosažení cíle byla vytvořena zcela nová struktura velení a řízení všech jednotek a prvků nasazených v misi ISAF pod jednotným velením velitele ÚU AČR ISAF, který zároveň vykonává funkci staršího národního představitele AČR v Afghánistánu.

Složení ÚU AČR ISAF

ÚU AČR ISAF působí v prostoru nasazení od června 2010 a provádí podporu všech jednotek AČR na celém území Afghánistánu. Zajišťuje nepřetržité velení a řízení podřízeným jednotkám a prvkům. Organizuje součinnost při plnění operačního úkolu a koordinuje činnost ÚU AČR ISAF s činností ostatních činitelů a místních aktérů v prostoru operace.

Současná organizační struktura 9. ÚU AČR ISAF

  • jednotka NSE
  • jednotka AAT Kábul
  • strážní rota BAF
  • zastoupení na velitelstvích ISAF
  • polní chirurgický tým

Velitel ÚU AČR ISAF má i širší pravomoci při pořizování majetku a služeb ke splnění operačního úkolu všech jednotek v místě nasazení, což vede k větší flexibilitě a úspoře finančních prostředků.
V pátek 30. května 2014 se na základně Kábulského mezinárodního letiště KAIA NORTH uskutečnilo slavnostní předání operačního úkolu od 8. ÚU AČR ISAF. Po dobu následujících šesti měsíců budou příslušníci 9. ÚU AČR ISAF plnit důležité úkoly v oblasti logistické a administrativní podpory jednotek AČR dislokovaných na území Afghánistánu. Hlavní činnost 9. ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v operaci ISAF v Afghánistánu.

Velitelem 9. ÚU AČR ISAF je plukovník Ing. Radek Hasala.