42. prapor cvičí v Německu

prapor-v-nemecku-03

Dnem 11.5.2015 přešlo pod velení TF WOLFPACK (vlčí smečka) rotní úkolové uskupení (RÚU), jehož jádro tvoří jednotky 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora, v rámci cvičení s mezinárodní účastí COMBINED RESOLVE IV (dále jen CbR IV).

Cvičení se koná v termínu od 9. května do 6. června v prostoru základny JMRC HOHENFELS (dále jen JMRC) v SRN. RÚU působí pod velením americké 3rd SQUADRON 2nd CAVALRY REGIMENT. Součástí TF WOLPACK je rovněž srbská a americká manévrová jednotka.

CbR IV je zaměřeno na doktrinální vedení boje se zaměřením na útok, obranu a s tím spojené vyžadování palebné podpory, stabilizační operace, ale také logistickou podporu v poli. To vše v podmínkách, kde přidělené jednotky při součinnosti nemluví mateřským jazykem, mají rozdílnou techniku a zbraně a mají různé doktrinální vedení boje. Tudíž nejen simulovaný nepřítel je výzvou pro cvičící jednotky, ale i vlastní spolupráce při plnění úkolů v mezinárodním prostředí. Cvičení je rozděleno do čtyř fází.

I. fáze byla zahájena přesunem do prostoru JMRC. RÚU tak absolvovalo přesun po vlastní ose na vzdálenost 360 km. Ihned po převzetí jednotky do podřízenosti TF WOLFPACK bylo zahájeno sladění a příprava k provedení výcviku. Jsou prováděny různé druhy nácviků jako např.: nácviky odsunu raněných, vyprošťování či odsun techniky a nácviky bojových drilů. V průběhu výcviku je využíván soubojový systém MILES, který je zapůjčen od JMRC.

V rámci této organizace také působí prapor opozičních jednotek, které budou simulovat naší jednotce nepřítele, jak při výcviku, který bude proveden ve II. fázi, tak při soupeřském cvičení ve III. fázi. Výcvik se tak vysoce přibližuje reálnému boji je opravdovou prověrkou bojové připravenosti.

IV. fází cvičení končí. Bude provedena příprava na přesun a samotný přesun zpět do posádky TÁBOR.

RÚU tvoří: mechanizovaná rota složená z jednotek již zmíněného 42. mechanizovaného praporu a 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce a technice PANDUR a dále četa podpory 42. mechanizovaného praporu. Jednotce byli také přiděleni specialisté, jako letecký návodčí z letecké základny v Náměšti nad Oslavou, družstvo dělostřeleckého průzkumu z posádky JINCE a transportní vozidla pluku logistické podpory PARDUBICE. Operační a logistickou podporu RÚU pomáhají organizovat také příslušníci štábu 42. mechanizovaného praporu.

Autor a foto: nadporučík Zdeněk PÁLKA