Vital Sword učilo červené barety vést operace podle washingtonské smlouvy

Vjezd do kasáren ve Wildfleckenu Autor: kapitán Milan Němec tiskový mluvčí 4. brigády

Více než 240 vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení tento týden odjelo na mezinárodní velitelsko-štábní cvičení Vital Sword v německém Wildfleckenu. Cvičení, které potrvá až do čtvrtka 19. října, se kromě nich účastní také několik tisíc vojáků z Německa, Nizozemska, Polska a Rumunska.

Cvičení má řadu cílů, například zvýšit úroveň vzájemné spolupráce mezi štábem 4. brigádního úkolového skupení (4. BÚU), DSK (Division Schnelle Kräfte) a 1. německo-nizozemským sborem. Dále prohloubit znalosti štábu ve vedení operací na základě článku 5 washingtonské smlouvy pro zajištění bezpečného spojeneckého území a teritoriální integrity, zdokonalit štáb 4.BÚU a štáby přímo podřízených útvarů (PPÚ) v plánování a řízení boje střední a vysoké intenzity v mezinárodním prostředí či prohloubit schopnosti štábu ve spolupráci s vládními a nevládními organizacemi v podmínkách soudobého válčiště.

V prvních dvou dnech vojáci navázali dokonalou koordinaci a spojení se svými zahraničními protějšky, se kterými budou intenzivně spolupracovat až do příštího čtvrtka. Velitel sboru generálporučík Michiel van der Laan zhodnotil, že vojáci 4. brigádního úkolového skupení jsou dobře vycvičeni a příkladně plní úkoly.

Reakce na bezpečnostní hrozby

„Cvičení jako Vital Sword pomáhají velitelství 4. brigádního úkolového skupení ke zvyšování schopností operovat v rámci mnohonárodní jednotky a je reakcí na současné bezpečnostní hrozby,“ dodal plukovník Roman Náhončík velitel 4. brigády rychlého nasazení (4.BÚU).

Součástí tohoto náročného cvičení je také certifikace Division Schnelle Kräfte (DSK) dle standardů NATO. Během této certifikace musí DSK prokázat schopnosti plánovat, velet a řídit operace vysoké intenzity se čtyřmi podřízenými brigádami.

Čtvrté brigádní úkolové skupení je po dobu cvičení v podřízenosti 1. německo-nizozemského sboru, se kterým 4. brigáda spolupracuje a cvičí již pátým rokem. „Významná byla zejména cvičení Reliable Sword, které jsme absolvovali v nizozemském Nieuw Milligenu v květnu 2014 a Strong Sword 2015,“ dodal kapitán Milan Němec, tiskový mluvčí 4. brigády.

Náčelník štábu plukovník Tomáš Špok podává hlášení veliteli 4.brigády plukovníku Náhončíkovi Autor: kapitán Milan Němec tiskový mluvčí 4. brigády Velitel 4. brigády rychlého nasazení s velitelem sboru generálporučíkem Michielem van der Laanem Autor: kapitán Milan Němec tiskový mluvčí 4. brigády Vjezd do kasáren ve Wildfleckenu Autor: kapitán Milan Němec tiskový mluvčí 4. brigády Zahájení cvičení Vital Sword Autor: kapitán Milan Němec tiskový mluvčí 4. brigády