Čeští vojáci ničí silnými protiúdery bothnijské agresory na cvičení Vital Sword

Cvičení Reliable Sword z Nizozemska, květen 2016 (ilustrační foto) Autor: kapitán Milan Němec

Vital Sword 2017, velitelsko-štábní cvičení, kde čeští vojáci s příslušníky z podřízených prvků 4. brigádního úkolového uskupení prováděli úspěšnou bojovou operaci na území německého Wildfleckenu, vyvrcholilo ve čtvrtek 19. října. Cvičení se účastnilo celkem 2300 vojáků z několika států Aliance a 250 vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení a podřízených prvků.

Scénář byl jasný. Bothnijský agresor vtrhnul do členské země NATO, aby zabral území a získal nerostné bohatství v podobě ropných polí. Tato země okamžitě požádala o pomoc Severoatlantickou alianci. NATO vyhovělo a vyslalo na pomoc vojenské jednotky.

Vojáci ze 4. brigádního úkolového uskupení společně s německými a nizozemskými jednotkami v nasimulované situaci porazili nepřátelské jednotky úspěšnými protiútoky v operačním prostoru 4. brigády rychlého nasazení. Nepřátelské bothnijské jednotky byly při urputném boji na hlavním směru postupu poraženy elitními vojáky mezinárodních sil NATO. Náročná bojová operace si vyžádala mnoho mrtvých vojáků na straně nepřítele. K velkému úspěchu operace přispěl rozhodný útok pozemních a vzdušných sil našich jednotek.

„Protiúderná operace byla úspěšně provedena a největší zásluhu na ní měli vojáci spojeneckých sil NATO,“ konstatoval velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Roman Náhončík.

Porazit nepřítele a chránit obyvatele

Hlavním úkolem vojáků 4. BÚU po dobu vedení operace bylo spolu s jednotkami NATO znovu obnovit teritoriální integritu napadených států, porazit nepřítele a ve stejné době chránit civilní obyvatelstvo. Současně ale zajistit bezpečnost v dané zemi není vůbec snadné. Ovšem vojáci ze 4. brigádního úkolového uskupení byli jako obvykle jedni z nejlepších a to nejen díky jejich profesionálnímu umu a secvičenosti.

Cvičení Vital Sword 2017 bylo pro 4. brigádu jedním z nejdůležitějších cvičení v tomto roce. Vojáci měli jedinečnou možnost si vyzkoušet vedení operace vysoké intenzity v mezinárodním prostředí v nepřetržitém režimu boje. Dále si vojáci předsevzali zvýšení úroveně interoperability mezi štábem 4. BÚU a 1. německo-nizozemským sborem, prohloubení znalostí štábu ve vedení operací na základě článku 5 washingtonské smlouvy pro zajištění bezpečného spojeneckého území a teritoriální integrity či zvýšení úrovně štábu řídit mezinárodní jednotky v sestavě 4. BÚU. Zároveň by chtěli zdokonalit štáb 4. BÚU a štáby přímo podřízených útvarů (PPÚ) v plánování a řízení boje vysoké intenzity v mezinárodním prostředí proti hybridnímu nepříteli a prohloubit schopnosti štábu 4. BÚU spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi v podmínkách soudobého válčiště.

Bojové vozidlo Pandur (ilustrační foto) Autor: kapitán Milan Němec Cvičení Noble Jump 2015 Polsko (ilustrační foto) Autor: kapitán Milan Němec Cvičení Reliable Sword z Nizozemska, květen 2016 (ilustrační foto) Autor: kapitán Milan Němec Nizozemsko květen 2014 (ilustrační foto) Autor: kapitán Milan Němec Paragáni střeží prostor odpovědnosti na vozidlech Land Rover Defender 130 Kajman (ilustrační foto) Autor: kapitán Milan Němec