Desátá strážní rota je připravena na misi do Afghánistánu. Nacvičila patroly i výjezdy

Ošetření raněného Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková

Už na začátku dubna se 10. strážní rota přesune na leteckou základnu Bagram v Afghánistánu, aby zde převzala operační úkol. V posledních dvou týdnech tak vrcholil její půlroční intenzivní výcvik. Vojáci před několika dny prošli kontrolou sladěnosti a odborným certifikačním cvičením ve vojenském újezdu Hradiště. Z obou úkolů si odnesli hodnocení, které dokazuje, že jsou připraveni.

Během posledního cvičení vojáci provedli v rámci čtyřdenní kontroly sladěnosti celkem devět patrol a k závažným incidentům vyslali pět výjezdů týmu rychlé reakce (QRF), které vyčlenili z hlavních sil roty. Řídící štáb kladl důraz hlavně na reálnost. Proto vojáci mimo reakcí na nepřátelskou palbu, nástražné výbušné systémy a jednání s místními představiteli řešili například vyzvednutí bezpilotního leteckého systému (UAS) Scan Eagle.

Kromě toho vojáky čekalo ještě odborné certifikační cvičení pod taktovkou Velitelství výcviku -Vojenské akademie Vyškov. Podplukovník Hlaváček, řídící cvičení, ve svém projevu ocenil náročnou přípravu vojáků a mimo jiné představil rozhodčí službu, která byla složená z příslušníků 102. průzkumného praporu. Právě ten tvořil jádro 8. strážní roty, která se vrátila z Bagramu v říjnu loňského roku. Mohli tak 10. strážní rotě předat své těžce získané zkušenosti.

Odlétají v dubnu

„Přesun do podhůří Hindúkuše nás čeká už začátkem dubna. Těší mě, že naše nasazení v období přípravy přineslo ovoce. Ukázali jsme, že svoji práci máme rádi, umíme ji dělat dobře a do mise odlétáme s veskrze pozitivním hodnocení od všech kontrolních orgánů,“ zhodnotil průběh přípravy velitel roty kapitán Viktor Patia.

Pozitivní hodnocení si odnesly nejen čety, ale i štáb strážní roty a to proto, že většina nynějších štábních pracovníků a důstojníků získala zkušenosti s prostorem a procedurami jako příslušníci čet 4. strážní roty v roce 2015. „Praxe je skutečně vidět při jejich velení a řízení čet,“ dodal nadporučík M. K., jeden z rozhodčích pro štáb.

Předchozí výcvik jednotky pochválil i velitel čety nadporučík T. H.: „Vzhledem k tomu, že rota nás přímo řídila už na třech předchozích komplexních polních výcvicích, nesetkali jsme se na odborném certifikačním cvičení s žádným překvapením,“ konstatoval.

Příprava raněného k odsunu Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Společná patrola s afghánskými vojáky Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Náhrada škody místnímu řidiči Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Ošetření raněného Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Zaujmutí vnějšího kordonu Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Přesun raněného na vhodnější místo k ošetření Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Zaujmutí vnějšího kordonu Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Místní obyvatelstvo na okraji vesnice Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Doprovod VIP Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková Operační místnost TOC Autor: Jana Deckerová, npor. Gabriela Horáková