Lehký motorizovaný prapor z Jindřichova Hradce se za deset let stal plnohodnotnou součástí ozbrojených sil

Náčelník GŠ AČR generálporučík Aleš Opata při přehlídce jednotek v Jindřichově Hradci Autor: 44.lmpr

Desetileté výročí si ve čtvrtek 4. října slavnostním nástupem v Žižkových kasárnách připomněl 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci. Zúčastnil se ho náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata, zástupci státní správy, samosprávy a řada dalších hostů.

„V praporu proběhla masivní generační obměna jak ručních, tak podpůrných zbraní. Disponujeme vozidly s výkonným palebným systémem, máme dostatek moderních přístrojů nočního vidění třetí generace, moderní spojovací prostředky, nové balistické vesty a další materiál je na cestě. Prapor se i přes nízký fyzický věk stal nejen díky technickému vybavení plnohodnotnou součástí bojové sestavy Ozbrojených sil AČR,“ řekl současný velitel praporu podplukovník Igor Jašek.

Účastní se misí

Mnozí příslušníci útvaru se účastnili zahraničních misí, například v rámci PRT (Provinční rekonstrukční tým), OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team – Operační výcvikový a styčný tým), MAT (Military Advisory Team – vojenský poradní tým), plnili také úkoly strážní roty BAF v Afghánistánu, v 7. úkolovém uskupení EUTM Mali (European union training mission), v protipirátské operaci ATALANTA a dalších.

Součástí nedávného čtrnáctidenního cvičení praporu do šumavských Boletic bylo také zahájení výcviku jednotky určené pro misi do afrického Mali. Jednotka, která má pod velením nadporučíka Tomáše Mikulce působit v misi European union training mission Mali (EUTM), v Boleticích absolvovala první polní výcvik. V hlavním městě Bamaku bude fungovat už v prvním čtvrtletí příštího roku.


  • Útvar organizačně spadá do struktury 4. brigády rychlého nasazení Pozemních sil AČR, které dnes velí zakládající velitel plukovník gšt. Roman Náhončík, a je předurčen k plnění úkolů v operacích na území České republiky nebo mimo něj, a to samostatně nebo v rámci uskupení.
  • K hlavním úkolům patří doprovody konvojů, boj v zastavěných oblastech a boj v horách. Z kolové techniky disponují lehkými vozidly Iveco a automobily Tatra 810.
  • V čele 44. lehkého motorizovaného praporu se za deset let vystřídali tři velitelé a v současné době je jednotka naplněna na osmdesát procent.

Výcviku nově příchozích vojáků k útvaru věnují jindřichohradečtí instruktoři patřičnou pozornost Autor: Miroslav Šindelář Ve spolupráci s brannými spolky organizují i řadu střeleckých soutěží Autor: Miroslav Šindelář Podplukovník Igor Jašek je v pořadí třetím velitelem 44. lehkého motorizovaného praporu Autor: Miroslav Šindelář V přípravě se věnují i nácviku doprovodu zvláště chráněné osoby Autor: Miroslav Šindelář Lehký obrněný vůz Iveco je hlavní technikou útvaru Autor: Miroslav Šindelář Náčelník GŠ AČR generálporučík Aleš Opata při přehlídce jednotek v Jindřichově Hradci Autor: 44.lmpr Ze slavnostního nástupu v Jindřichově Hradci Autor: 44.lmpr Projev náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Aleše Opaty na slavnostním nástupu v Jindřichově Hradci Autor: 44.lmpr