Pětadvacet let pevná součást Armády České republiky – to je 4. brigáda rychlého nasazení

Nejvyšším vyznamenáním „Záslužným křížem MO I. stupně“ a stuhou na bojový prapor ocenil ministr obrany Lubomír Metnar 4. brigádu rychlého nasazení Autor: Jan Deckerová

Ve středu 3. července se na náměstí v Žatci uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti oslav 25. výročí založení 4. brigády rychlého nasazení. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata, starostka Žatce a senátorka Zdeňka Hamousová, bývalí velitelé brigády, čestní hosté z Česka i ze zahraničí a další významní hosté.

Slavnostní ceremoniál odstartoval přesně ve 14.00 hodin, kdy přes náměstí v Žatci přeletěly dva bojové letouny JAS-39 Gripen. Náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata a velitel brigády plukovník gšt. Josef Trojánek poté uvítali ministra obrany Lubomíra Metnara, který provedl přehlídku nastoupených jednotek brigády rychlého nasazení.

Ministr obrany udělil 4. brigádě rychlého nasazení Záslužný kříž MO I. stupně

Ministr obrany Lubomír Metnar ve svém projevu připomněl historii 4. brigády rychlého nasazení a její nelehké začátky v době, kdy armáda procházela zásadní transformací. Zároveň však vyzdvihl profesionalitu a odbornost všech příslušníků, kteří touto jednotkou v minulosti prošli, i těch, kteří ji dnes reprezentují.

„Stali jste se spolehlivou součástí nejen naší armády, ale i našich spojenců. Nejen v rámci aliančních cvičení, ale také v zahraničních operacích na Balkáně, Iráku, Afghánistánu, Mali či v Pobaltí,“ zdůraznil ministr obrany Metnar a dodal, že vždy v těchto misích nechyběla našim vojákům profesionalita, ale také odvaha statečnost. Zdůraznil však, že úspěchy této jednotky nebyly zadarmo.

„Někteří z vás v boji s islámskými teroristy padli při plnění úkolů, přišli o to nejcennější – o svůj život. Neuplynul ještě ani rok, kdy jste přišli o spolubojovníky a kamarády, kteří položili svůj život při plnění úkolů v Afghánistánu. Dnešní oslavu proto věnujme i jim, neboť jsou a zůstanou pro nás všechny hrdiny, které si budeme neustále připomínat,“ řekl ministr. Ministr obrany Lubomír Metnar dále zdůraznil, že 4. brigáda rychlého nasazení patří v naší armádě k těm nejlepším, a proto využil této slavnostní chvíle a vyznamenal celou jednotku nejvyšším resortním vyznamenáním Záslužným křížem ministra obrany I. stupně.

Ministr vojákům slíbil, že jako člen vlády udělá vše pro to, aby technika, výstroj i výzbroj odpovídala současným požadavkům armády 21. století.

Červený baret nosí i náčelník Generálního štábu

Náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata ocenil profesionální přístup každého vojáka jednotky, který je základním kamenem úspěchu celé brigády. Připomněl i dobu, kdy se jednotka potýkala s nedostatečnou výstrojí i výzbrojí, ale i v této nepříznivé době plnila úkoly s vysokým nasazením a profesionalitou.

„Jako voják vám do dalších let přeji především sílu, vysokou odolnost a entuziasmus – jako Aleš Opata vám všem přeji zdraví a ať se daří,“ popřál celé brigádě generál Aleš Opata, který byl také jedním z velitelů brigády.

Během slavnostního ceremoniálu byli také Čestným odznakem 4. brigády rychlého nasazení oceněni vybraní vojáci, kteří se zasloužili o její současnou prestiž. Zároveň ministr obrany a náčelník společně pokřtili knihu o 4. brigádě rychlého nasazení, kterou připravili historici Vojenského hstorického ústavu ve spolupráci se 4. brigádou a odborem komunikace Ministerstva obrany.

Historie brigády se zapsala i do života současného velitele

Jednotka byla založena 1. ledna 1994 a její výcvik byl zahájen 1. června téhož roku. V současné době má brigáda čtyři prapory a téměř 2600 vojáků. Brigádě během pětadvaceti let velelo celkem deset velitelů. Všichni předchozí velitelé jsou dnes generálové a Jiří Šedivý a Aleš Opata se postupně stali náčelníky Generálního štábu AČR s hodností „armádní generál“.

Současný, desátý velitel, plukovník gšt. Josef Trojánek velí brigádě od letošního roku. Jeho vojenská kariéra odstartovala současně se vznikem této jednotky, tedy v roce 1994, kdy začínal jako zástupce velitele čety, prošel dalšími stupni velení a skončil jako velitel brigády.

„U brigády jsem strávil celý svůj prozatímní profesní život. Vznik brigády rychlého nasazení byl určitě zlomový okamžik v naší armádě a já jsem rád, že jsem mohl být u toho. Těch uplynulých pětadvacet let pro mě znamená prostě všechno – uspokojení z práce, kterou dělám, v neposlední řadě je to i hrdost, že k této jednotce patřím, ale zároveň mám velkou radost z toho, že spolupracuji s lidmi, se kterými jsem se za moji profesionální kariéru seznámil a vážím si jich,“ konstatoval velitel brigády plukovník gšt. Josef Trojánek. „Zkrátka – pro mě zkrátka červený baret a 4. brigáda rychlého nasazení znamená úplně všechno.“

4. brigáda rychlého nasazení oslavila v Žatci 25. výročí svého vzniku Autor: Jan Deckerová Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení při slavnostním nástupu v Žatci Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení při slavnostním nástupu v Žatci Ministr obrany Lubomír Metnar v doprovodu velitele 4. brn plk. gšt. Josefa Trojánka při slavnostním nástupu Autor: Jan Deckerová Ministr obrany Lubomír Metnar v doprovodu velitele 4. brn plk. gšt. Josefa Trojánka při slavnostním nástupu Čestná stráž přináší státní vlajku České republiky Autor: Jan Deckerová Ministr obrany Lubomír Metnar ve svém projevu ocenil kvality všech příslušníků 4. brn doma i v zahraničí Autor: Jan Deckerová Náčelník GŠ AČR armádní generál Aleš Opata při svém projevu v Žatci Autor: Jan Deckerová Ministr obrany Lubomír Metnar a velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek při slavnostním nástupu v Žatci Autor: Jan Deckerová Nejvyšším vyznamenáním „Záslužným křížem MO I. stupně“ a stuhou na bojový prapor ocenil ministr obrany Lubomír Metnar 4. brigádu rychlého nasazení Autor: Jan Deckerová Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Velitel 4. brn plk. gšt. Josef Trojánek udělil u příležitosti 25. výročí vzniku brigády vybraným vojákům Čestné odznaky 4. brigády rychlého nasazení Kaplan 4. brigády rychlého nasazení kapitán Pavel Brichta na závěr slavnostního ceremoniálu vzpomněl na všechny příslušníky, kteří položili své životy při službě vlasti, a pronesl modlitbu Autor: Jan Deckerová Součástí slavnostního nástupu byl křest knihy o 4 brigádě rychlého nasazení. Ministr obrany Lubomír Metnar při slavnostním křtu. Autor: Jan Deckerová Publikaci slavnostně pokřtil i NGŠ AČR armádní generál Aleš Opata Autor: Jan Deckerová Autoři publikace o 4. brigádě rychlého nasazení - historik Petr Janoušek a grafička Andrea Bělohlávková z Vojenského historického ústavu Praha Autor: Jan Deckerová Čestní hosté při slavnostním nástupu u příležitosti 25. výročí vzniku 4. brigády rychlého nasazení Autor: Jan Deckerová Doprovodný program Doprovodný program Doprovodný program Doprovodný program