Hlavní funkcionáři

brigádní generál Ing. Jan ŠTĚPÁNEK


velitel 4.brn

NEOBSAZENO


zástupce velitele 4.brn

NEOBSAZENO


náčelník štábu 4.brn

nadpraporčík Michal BAKA


vrchní praporčík 4.brn