Symboly

Insignie

Bojový prapor 4. brigády rychlého nasazení byl brigádě propůjčen na základě rozkazu Prezidenta republiky ze dne 3. května 2001. Prapor má rozměr 100 x 100 cm. Na tmavě červeném podkladu je umístěn znak brigády. Z pravé a levé strany jsou vyšity lipové ratolesti. Na druhé straně praporu je velký státní znak České republiky. Součástí Bojového praporu jsou také stuhy.

První stuha je s vyšitým historickým názvem „Obrany národa“. Stuha byla naší jednotce udělena dne 8. května 1999 při příležitosti 54. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Stuhu jednotce udělil a dekretem stvrdil prezident republiky Václav Havel.

Druhá stuha je spjata s žehnáním praporu. Na stuze je latinský nápis „Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore“. Toto heslo je veršem z Písma svatého, ze Žalmu 106 a česky znamená „Blahoslavení, kteří stráží právo v každé době. Stuhu jednotce udělila Duchovní služba AČR dne 2. května 1999.

Třetí stuha byla jednotce udělena za zásadní přínos při řešení a odstraňování následků povodní na území naší země v roce 2002.

Čtvrtou stuhu obdržel útvar od NGŠ generálporučíka Pavla Štefky
dne 30. června 2004 při příležitosti 10. výročí vzniku 4. brigády rychlého nasazení.

Pátá stuha zdobící náš prapor reprezentuje Záslužný kříž I. stupně, který byl jednotce udělen ministrem obrany České republiky Lubomírem Metnarem. Ocenění bylo uděleno ke dni 30. června 2019 při příležitosti 25. výročí vzniku 4. brigády rychlého nasazení.

Naše jednotka obdržela i dvě mimorezortní stuhy – k 20. výročí založení udělil stuhu jednotce hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a k 29. výročí založení udělila stuhu Československá obec legionářská Jednota Plzeň.

Duchovní služba

4. brigáda rychlého nasazení byla první jednotkou Armády České republiky, u níž začali sloužit vojenští kaplani. S příslušníky brigády kaplani absolvovali mise v Bosně, Kosovu, Kuvajtu, Iráku i Afghánistánu. Posláním kaplanů v armádě je zejména lidská a duchovní podpora vojáků a péče o psychickou pohodu jednotky. V misi se v případě potřeby zapojují také do přímého plnění operačního úkolu, např. v rámci humanitární pomoci, či při kontaktu s místním obyvatelstvem nebo duchovními. V roce 2004 vytvořili příslušníci 4.brn první kapli v historii českých zahraničních misí na základně Šajkovac v Kosovu. V průběhu mise KFOR ji zbudovali příslušníci 5. česko-slovenského praporu, zejména vojáci 42. mechanizovaného praporu z Tábora. V roce 2008 vznikla v posádce Žatec vojenská kaple archanděla Michaela. Při první bohoslužbě v ní pronesli žehnací modlitbu patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Butta a královéhradecký biskup Dominik Duka. Tradice hlásit se k postavě archanděla Michaela je typická pro výsadková vojska na celém světě. V jednoduše řešeném prostoru kaple vyniká symbol kříže a prvky ze skla, dřeva a oceli. V její zadní části jsou vzpomenuti vojáci 4. brigády, kteří zahynuli při výcviku nebo při nasazení v zahraničních misích. Více o duchovní službě na www.kaplani.army.cz