Základní informace o 4. brigádě

Úvodní slovo velitele

Vážení hosté, příznivci 4. brigády rychlého nasazení,

dovolte mi, abych Vás přivítal na webových stránkách 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“. 4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou Armády České republiky, která plnila a plní nejnáročnější úkoly na území naší vlasti i v zahraničí. Na těchto stránkách Vám chceme poskytnout aktuální informace o jednotce, její organické struktuře, předurčení, výcviku a plněných úkolech.

4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou, která za 25 let své existence prošla dlouhým a nelehkým vývojem, umocněným obětavou prací, vysokou intenzitou a rovněž vysokým standardem plněných úkolů u nás i v zahraničí.

Naše heslo „Tam kde jiní nestačí,“ není výrazem pýchy, arogance, ani neúcty k našim kolegům. Je to heslo, které nás motivuje a posiluje při plnění náročných úkolů. Je to heslo, které nám dává sílu a energii být jednotkou, na kterou se obyvatelé této země mohou spolehnout v jakékoliv situaci.

Věřím, že na těchto stránkách najdete informace, které Vás obohatí a čas zde strávený pro Vás bude časem příjemným a užitečným.

velitel
plukovník gšt. Ing. Josef TROJÁNEK

 

Struktura 4. brigády

Struktura 4.brn

 

Hlavní funkcionáři 4. brigády

plukovník Ing. Josef TROJÁNEK

Velitel 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 9. ledna 1970
místo narození: Boskovice
rodinný stav: ženatý / 2 děti

Vzdělání
1984-1988
Gymnázium v Jevíčku
1989-1993
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, obor Velitelsko-inženýrský motostřelecký
Průběh služby
1993 – 1994
velitel čety vložky pro zabezpečení nadpočetných vojáků 4. motorizované divize VV Střed GŠ
1994 – 1996
velitel 2. mechanizované čety 42. mechanizovaného praporu Tábor
1996
velitel 1. mechanizované čety 42. mechanizovaného praporu Tábor
1996 – 2002
zástupce velitele 1. mechanizované čety 42. mechanizovaného praporu Tábor
2002 – 2006
velitele 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu Tábor
2006 – 2008
náčelník oddělení plánování operačního odboru O-3 štábu 4. brigády rychlého nasazení
2008 – 2009
zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec
2009 – 2014
velitel 42. mechanizovaného praporu Tábor
2014 – 2016
náčelník štábu velitelství 4. brigády rychlého nasazení Žatec
2016 – 2018
zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení Žatec
2019 – dosud
velitel 4. brigády rychlého nasazení Žatec
Zahraniční mise
1996
JOINT ENDEVER v rámci implementačních sil IFOR
2001
JOINT FORGE vedené stabilizačními silami SFOR na území Bosny a Hercogoviny
2004
JOINT GUARDIAN vedené jednotkami KFOR v Kosovu
2007
SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF) Afghánistán
2009
ISAF Afghánistán
2012
ISAF Afghánistán

 

plukovník gšt. Ing. Jan ŠTĚPÁNEK

Zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 25. července 1971
místo narození: Velké Meziříčí

Vzdělání
1988-1992
Vojenské gymnázium v Moravské Třebové
1989-1993
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, obor Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
Průběh služby
1993-1997
tanková jednotka v Mikulově a v Jihlavě
1998-2002
štábní funkce u štábu 6. výcvikové a mobilizační základny Velitelství pozemního vojska GŠ AČR
2002
náčelník skupiny styčných důstojníků 4. brigády rychlého nasazení
2003-2004
styčný důstojník styčného týmu 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO 31. brigády chemické ochrany Velitelství společných sil
2005-2009
kancelář náčelníka Generálního štábu AČR
2009-2012
náčelník skupiny zabezpečení Zahraničního pracoviště Brusel
2013-2016
velitel 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec
2017-2018
náčelník odboru řízení a přípravy Velitelství pozemních sil
2019 – dosud
zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení Žatec
Zahraniční mise
2009-2012
Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Belgie)
2004
Zabezpečení bezpečnosti OH a paralympiády Distihguished Games (Řecko)

 

plukovník gšt. Ing. Tomáš ŠPOK

Náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 22. prosince 1970
místo narození: Olomouc
rodinný stav: svobodný / 2 děti

Vzdělání
1985 – 1989
Vojenské gymnázium v Opavě
1989 – 1993
Vysoká škola VVŠ PV Vyškov
2005
Odborný štábní kurz IV.
2012
Kurz řízení lidí
2012
Příprava osob k výkonu funkcí ve strukturách NATO a EU – CONAMS
2014 – 2015
Kurz generálního štábu UO Brno
2013 – 2016
Doktorandské studium
Průběh služby
1993 – 1994
velitel 1. tankové čety 2. tr 3. ptr výcvikového 33. tp 3. md VVS GŠ AČR
1994 – 1995
zástupce velitele 2. výcvikové roty 74. VS 7. mb 2. as GŠ AČR
1995 – 1997
velitel 1. výcvikové roty 74. VS 7. mb 2. as GŠ AČR
1998 – 1999
starší důstojník operační skupiny 74. mpr 7. mb VePozV GŠ AČR
1999 – 2000
starší důstojník skupiny přípravy velitelů a štábů a bojové přípravy úseku operační a bojové přípravy štábu Organizačního jádra 1. mechanizované divize VePozS GŠ AČR
2000 – 2003
vedoucí starší důstojník skupiny přípravy velitelů a štábů operačního oddělení odboru operační a bojové přípravy štábu 1. mechanizované divize VePozS GŠ AČR
2003
vedoucí starší důstojník skupiny krizového řízení operačního oddělení odboru operační a bojové přípravy štábu VePozS / 1. mechanizované divize GŠ AČR
2003 – 2004
vedoucí starší důstojník skupiny OPEVAL a TACEVAL operačního oddělení operačního odboru sekce operační a bojové přípravy štábu VeSpS GŠ AČR
2004 – 2005
vedoucí starší důstojník – specialista plánovací skupiny operačního oddělení operačního odboru sekce operační a bojové přípravy štábu VeSpS
2005 – 2006
vedoucí starší důstojník – specialista organizační skupiny operačního oddělení operačního odboru sekce operační a bojové přípravy štábu VeSpS
2006 – 2008
náčelník operační skupiny – zástupce náčelníka operačního oddělení operačního odboru sekce operační a bojové přípravy štábu VeSpS
2009 – 2010
zástupce náčelníka operačního oddělení operačního odboru štábu VeSpS
2010 – 2013
náčelník operačního oddělení – zástupce náčelníka operačního odboru štábu VeSpS
2013 – 2016
náčelník odboru plánování a řízení VePozS
2016
náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení Žatec
Zahraniční mise
2002
KFOR Kosovo
2009
OHQ BG EU – ULM

 

nadpraporčík Jiří HÝBL

Vrchní praporčík 4. brigády rychlého nasazení
datum narození: 29. května 1975
místo narození: Slavičín
rodinný stav: ženatý / 2 děti

Vzdělání
2005
základní praporčický kurz
2007
kurz First Sergeant USA SMA
Průběh služby
1995
kulometník 3. výsadkové mechanizované roty 43. výsadkového praporu Chrudim
1996 – 1997
pancéřovník 4. výsadkové mechanizované roty 43. výsadkového praporu Chrudim
1997 – 2000
velitel družstva 1. výsadkové mechanizované roty 43. výsadkového praporu Chrudim
2000 – 2005
velitel čety 2. výsadkové mechanizované roty 43. výsadkového praporu Chrudim
2005 – 2011
vedoucí praporčík 2. výsadkové mechanizované roty 43. výsadkového praporu Chrudim
2011 – 2015
vrchní praporčík 43. výsadkového praporu Chrudim
2015
vrchní praporčík velitelství 4. brigády rychlého nasazení Žatec
Zahraniční mise
1996
IFOR Bosna a Hercegovina
1997
SFOR Bosna a Hercegovina
2000
SFOR Bosna a Hercegovina
2002
KFOR Kosovo
2009
PRT Logar Afghánistán
2011
1. OMLT Wardak Afghánistán
2013
1. EU TM Mali