4. brigáda rychlého nasazení

Výstavba 4. brigády rychlého nasazení byla zahájena 14. ledna 1994 s pohotovostí k 1. červenci 1994. Slavnostní zahájení výcviku jednotek brigády se konalo 30. června 1994 v Havlíčkově Brodě. Brigáda se nejprve nacházela v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR, ale od roku 1997 přešla pod velení Velitelství pozemního vojska v Olomouci. Dne 8. května 1999 obdržela historický název “Obrany národa”. Brigáda tak navázala na hrdinný odkaz, vytvořený v době 2. světové války příslušníky stejnojmenné odbojové organizace.

První společné cvičení příslušníků 4.brn s příslušníky cizích armád se uskutečnilo ještě v období výstavby brigády v březnu 1994, ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Na toto později navázala celá řada velice úspěšných vystoupení příslušníků 4.brn nejen u nás, ale i v USA, Velké Británii, Španělsku, Holandsku, Belgii, Francii, Německu, Itálii, Maďarsku, Turecku, Slovinsku, ale i v zemích jako jsou např. Peru nebo Francouzská Guayana.

Od počátku své existence se 4.brn zúčastnila všech rozhodujících cvičení jak v ČR, tak v zahraničí a současně se podílela na naprosté většině zahraničních misí, jichž se účastnila AČR. Své kvality brigáda prokázala v zahraničních operacích v Bosně, Albánii, Makedonii, Kosovu,Kuvajtu, Iráku i Afghánistánu.

Mezi nebojové úkoly, které 4.brn plnila, patří např. odstraňování následků povodní v letech 1997, 2002 a 2013. Mnohokrát 4.brn posilovala Policii ČR.

V rámci reorganizace AČR v roce 2003 došlo k výraznému snížení počtu jednotek 4.brn, a to z původní struktury velitelství a deseti podřízených jednotek na dva mechanizované a jeden výsadkový mechanizovaný prapor. Následně v roce 2004 bylo velitelství v Havlíčkově Brodě a 41. mechanizovaný prapor v Benešově redislokovány do posádky Žatec.

Na bázi 4. brigády rychlého nasazení vzniklo v roce 2006 poprvé v novodobé historii naší armády Brigádní úkolové uskupení. V roce 2008 chrudimští výsadkáři úspěšně prokázali připravenost pro plné spektrum operací podle standardů NATO. Tímto se tato jednotka zařadila do systému Sil rychlé reakce v rámci Severoatlantické aliance.
K 1.říjnu 2008 byla 4.brn rozšířena o 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci. V roce 2009, v AČR také poprvé, tvoří brigáda základ „Battle Group – Bojového uskupení Evropské Unie“.

Náročný a neustálý výcvik přivedl 4.brn v roce 2014 k dosažení plných operačních schopností a úspěšnímu splnění certifikace BUÚ dle standardů NATO Creval. Cooperative Effort 2011, Thunder Strike 2012, Grim Campaigner 2013, Reliable Sword 2014 či klíčové cvičení Strong Campaigner 2014 a zejména Strong Sword 2015 posunuly schopnosti brigády na novou úroveň.

V roce 2015 4.brn zabezpečovala NRF NATO Response Force 2015 ve struktuře jednotek 1.GNC (1 German/Netherlands Corps), v rámci které 4.brn měla ve své podřízenosti zahraniční jednotky a prokázala schopnost těmto jednotkám velet a řídit je v simulovaném konfliktu vysoké intenzity. Zároveň nové bezpečnostní hrozby vedly k úspěšnému zapojení jednotek brigády do výstavby sil okamžité reakce (IRF – Immediate Response Forces).