Nabídka příslušníkům Aktivní zálohy 4.brn k účasti v zahraniční operaci na Slovensku

Termín nasazení a přípravy:

Příprava a nasazení proběhne v termínu září 2022 až červen 2023.

Podmínky výběru:

 • doposud pravidelná účast na cvičeních AZ u útvarů
 • doporučení mateřského útvaru k nasazení
 • souhlas žadatele s přípravou a nasazením
 • dobrá fyzická kondice, potvrzena přezkoušením z tělesné zdatnosti
 • dobrá zdravotní a psychická kondice s předpokladem splnění zdravotních prohlídek a psychotestů před nasazením
 • flexibilita – přednost ve výběru budou mít vojáci AZ s vyšší flexibilitou výjezdu v rámci obou rotací z důvodu možnosti reakce na změnu ať již v průběhu přípravy, tak i při samotném nasazení

Nabízená místa:

 • hledáme vhodné kandidáty ve všech odbornostech a hodnostech, zejména pak u mechanizované roty a minometné baterie. Některá místa jsou podmíněna bezpečnostní prověrkou nebo znalostí angličtiny (zejména důstojníci, někteří praporčíci nebo spojaři)
 • vojáci AZ mohou být, se svým souhlasem, zařazeni i na místě s nižší hodností, než mají v jednotce AZ

Platové podmínky:

 • v průběhu povolání do služby náleží vojákovi AZ plat dle zastávaného místa. Tento plat je shodný s platem vojáka z povolání. K platu po dobu nasazení náleží příplatek za nasazení v zahraničí dle platných tarifů (více informací u kontaktní osoby).

Kontaktní osoby:

 • Velitelství 4.brn: kpt. Marek HÜBNER, tel.: 725 852 251
 • 41.mpr: npor. Jakub PODZIMEK, tel.: 736 539 348; rtm. Jindřich LAIBL, tel.: 721 716 581; tel. skupiny: (973) 280 536
 • 42.mpr: npor. Tomáš HEDĚNEC, tel.: 702 000 367; rtm. Michal BRZÁK tel.: 777 887 633; tel. skupiny: (973) 304 573
 • 44.lmopr: npor. Patrik MIKEŠ, tel.: 723 924 607; npor. Martin BARABÁŠ tel.: 604 677 857; nrtm. Lukáš MÍCHAL, tel.: 775 211 551; tel. skupiny: (973) 325 298

Úvodní slovo velitele

Vážení návštěvníci webových stránek, příznivci 4. brigády rychlého nasazení, vítám Vás na webových stránkách 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“.

4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou Armády České republiky, která vždy plnila a plní nejnáročnější úkoly na území naší vlasti i v zahraničí. Na těchto stránkách bych Vám rád nabídl informace o jednotce, jejím předurčení, organické struktuře, zaměření výcviku a aktuálně plněných úkolech.

4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou, která za 27 let svého působení již prošla náročným a složitým vývojem, podtrženým vysokou intenzitou operací a obětavou prací jejích příslušníků, vyznačující se vysokým standardem plněných úkolů u nás i v zahraničí.

Naše motto „Tam, kde jiní nestačískutečně není výrazem pýchy a arogance, ani neúcty k našim kolegům. Je to heslo, které nás motivuje a posiluje při plnění složitých úkolů. Obrovský respekt k našim předchůdcům, čest sloužit u 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“ a závazek pokračovat v náročné práci nám sílu a energii být jednotkou Armády České republiky, na kterou se obyvatelé naší země mohou vždy spolehnout.

Pevně věřím, že zde najdete zajímavé informace, které Vás nejen zaujmou a obohatí, ale že čas zde strávený bude pro Vás chvílí příjemnou a inspirativní.

velitel 4. brigády rychlého nasazení
brigádní generál Ing. Jan ŠTĚPÁNEK