Úvodní slovo velitele

Vážení hosté, příznivci 4. brigády rychlého nasazení,

dovolte mi, abych Vás přivítal na webových stránkách 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“. 4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou Armády České republiky, která plnila a plní nejnáročnější úkoly na území naší vlasti i v zahraničí. Na těchto stránkách Vám chceme poskytnout aktuální informace o jednotce, její organické struktuře, předurčení, výcviku a plněných úkolech.

4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou, která za téměř 27 let své existence prošla dlouhým a nelehkým vývojem, umocněným obětavou prací, vysokou intenzitou a rovněž vysokým standardem plněných úkolů u nás i v zahraničí.

Naše heslo „Tam kde jiní nestačí,“ není výrazem pýchy, arogance, ani neúcty k našim kolegům. Je to heslo, které nás motivuje a posiluje při plnění náročných úkolů. Je to heslo, které nám dává sílu a energii být jednotkou, na kterou se obyvatelé této země mohou spolehnout v jakékoliv situaci.

Věřím, že na těchto stránkách najdete informace, které Vás obohatí a čas zde strávený pro Vás bude časem příjemným a užitečným.

velitel
brigádní generál Ing. Josef TROJÁNEK