Úvodní slovo velitele

Vážení návštěvníci webových stránek, příznivci 4. brigády rychlého nasazení, vítám Vás na webových stránkách 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“.

4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou Armády České republiky, která vždy plnila a plní nejnáročnější úkoly na území naší vlasti i v zahraničí. Na těchto stránkách bych Vám rád nabídl informace o jednotce, jejím předurčení, organické struktuře, zaměření výcviku a aktuálně plněných úkolech.

4. brigáda rychlého nasazení je jednotkou, která za dobu svého působení prošla náročným a složitým vývojem, podtrženým vysokou intenzitou operací a obětavou prací jejích příslušníků, vyznačující se vysokým standardem plněných úkolů u nás i v zahraničí.

Naše motto „Tam, kde jiní nestačískutečně není výrazem pýchy a arogance, ani neúcty k našim kolegům. Je to heslo, které nás motivuje a posiluje při plnění složitých úkolů. Obrovský respekt k našim předchůdcům, čest sloužit u 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“ a závazek pokračovat v náročné práci nám sílu a energii být jednotkou Armády České republiky, na kterou se obyvatelé naší země mohou vždy spolehnout.

Pevně věřím, že zde najdete zajímavé informace, které Vás nejen zaujmou a obohatí, ale že čas zde strávený bude pro Vás chvílí příjemnou a inspirativní.

velitel 4. brigády rychlého nasazení