Nováčci

Základní informace pro nově příchozí ke 4. brigádě rychlého nasazení.

Spojovací rota / rota podpory (VÚ 1762 Žatec)

Ve stanovený den a čas na Vašem určovacím lístku se dostavte ustrojeni v oděvu vz. 95 ke vstupu do vojenského útvaru 1824 a dbejte pokynů dozorčího vchodu.

Adresa: Pražská 1, 438 01 Žatec
GPS: 50.3242239N, 13.5650282E
MGRS: 33U UR 9785 7566

Počítejte s následující pracovní dobou:

Po 07:30 – 16:00, Út-Čt 06:30 – 16:00, Pá 06:30 – 11:30

Kromě pátku máte každý den 30 minutovou pauzu na oběd. První den příchodu k útvaru strava vlastní a lze si zařídit stravování v jídelně na další dny.

Pokud přijedete automobilem, využijte parkoviště pro návštěvy útvaru před vchodem VÚ 1824 nebo zaparkujte v okolí kasáren mimo travnaté plochy.

Nezapomeňte s sebou přinést:

  • 1x pasovou fotografii
  • veškeré osobní doklady
  • personální rozkaz
  • určovací lístek
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Pokud budete potřebovat ubytování, zaregistrujte se v rezervačním systému správy vojenských ubytoven přes webové stránky Armádní servisní.

Adresa Svobodárny: Pražská 2768, 438 01 Žatec
Telefon: +420 973 281 000
Mobil: +420 602 206 145
GPS: 50.3247873N, 13.5596725E
MGRS: 33U UR 9747 7573

V případě naléhavých dotazů kontaktujte personální oddělení VÚ 1762 Žatec:

+420 973 280 227