Zahraniční operace

Vrcholem činnosti a zásadní prověrkou schopností příslušníků 4. brigády rychlého nasazení je účast v mnohonárodnostních zahraničních operacích pod vlajkou OSN, NATO či EU. Jejich charakter však zpravidla nevyžaduje nasazení celých útvarů brigády, ale jde většinou o tvorbu různých úkolových seskupení, ve kterých působí příslušníci brigády spolu s dalšími příslušníky AČR na rotačním principu. To vede k tomu, že dnes u bojových jednotek, s výjimkou nováčků, jen těžko najdeme vojáka bez zkušeností ze zahraničních operací.

Prvních pět let existence 4. brigády rychlého nasazení proběhlo v rámci přístupového procesu AČR do struktur Severoatlantické aliance ve znamení účasti v řadě operací na Balkáně v zemích bývalé Jugoslávie.

Někteří příslušníci brigády získali první zkušenosti s operační činností v mnohonárodnostním prostředí již v letech 1992 – 1995 v rámci mírové mise Organizace spojených národů UNPROFOR (UNITED NATIONS PROTECTION FORCE) s cílem nastolení míru mezi znepřátelenými národy v bývalé Jugoslávii.

Po podpisu tzv. Daytonské mírové dohody v prosinci 1995 byly jednotky OSN na území bývalé Jugoslávie nahrazeny mnohonárodními silami Severoatlantické aliance IFOR (IMPLEMENTATION FORCE; Implementation Forces – jednotky implementačních sil). V letech 1996 – 2001 se na Balkáně při střežení tamního velice křehkého míru 4.brn postupně zapojila i do operací SFOR a SFOR II (STABILIZATION FORCE; Stabilization Forces – jednotky stabilizačních sil), operace NATO Joint Guard (Společná stráž) 1996 – 1998 a Joint Forge (Společný postup vpřed) 1998 – 2004. Dalším nasazením našich vojáků na Balkáně byla činnost v rámci operace KFOR (KOSOVO FORCE) pod názvem Joint Guardian v Kosovu.

I přesto, že vojáci 4.brn působily a stále působí v celé řadě zemí, nejdelší a bezesporu nejnáročnější nasazení zažili v průběhu nasazení v Afghánistánu, kde se zapojili do řad mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil – ISAF (INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE). K hlavním úkolům aliančních sil ISAF patřilo vytváření bezpečného prostředí pro další rozvoj a rekonstrukci země, rozšiřování autority afghánské vlády na celé teritorium země, pomoc afghánské vládě při výcviku Afghánské národní armády (Afghan National Army – ANA) nebo při realizaci programů odzbrojení, demobilizace a reintegrace. V této zemi i přes změnu úkolů působí naši příslušníci dodnes.

Je nutné také zmínit, že ve chvíli, kdy se blížil konec operace ISAF, objevil se před vojáky 4.brn v souvislosti s globálním působením teroristické sítě al-Káida nový exotický prostor nasazení – Republika Mali (République du Mali) v saharském pásmu západní Afriky. Zde působí naši vojáci pod vlajkou Evropské unie v rámci výcvikové mise EUTM (TRAINING MISSION).

V posledním roce naše jednotky byly nebo jsou nasazeny v těchto operacích:

EUTM Mali

Název operace: European Union Training Mission
Jednotka: 44. lmopr (J. Hradec)
Termín: 11/2019 – 04/2020
Místo: Mali/Afrika

Číst více

13. SR BAF Bagram

Název operace: 13. strážní rota Bagram Air Field
Jednotka: 43. vpr (Chrudim)
Termín: 10/2019 – 03/2020
Místo: Afghánistán/Asie

Číst více

eFP Litva/Lotyšsko

Název operace: Enhanced forward presence
Jednotka: 41. mpr (Žatec)
Termín: 07/2018 – 07/2019
Místo: Litva a Lotyšsko/Evropa

Číst více