Strong Sword 2015 – Cast

Strong Sword 2015

Cvičení na Doupově pod krycím názvem „Strong Sword 2015 – Cast“ končí.

Velitelství 4. brigády rychlého nasazení a podřízené prvky 4. brigádního úkolového uskupení zahájili plánovací proces k provedení obranné operace podle článku 5 Washingtonské smlouvy. Již dříve se Česká republika zavázala poskytnout síly a prostředky pro operace NATO podle článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně členských států NATO s odpovídající úrovní připravenosti, vybavenosti a se schopnostmi naplňujícími jednotlivé operační standardy NATO.

Vůbec poprvé se však ČR rozhodla poskytnout nejen samostatné jednotky, ale celé velitelství brigádního typu, které bude schopno řídit jednotky dalších států Aliance. Tuto schopnost 4. brigáda získala na základě certifikace dle standardů NATO v měsíci červnu 2014. V její podřízenosti se nyní nachází jednotky z Turecka, Norska, Chorvatska, Dánska, Španělska, Portugalska, Polska a Ameriky. Výsadkáři jsou v podřízenosti Německo – holandského sboru, se kterým 4. brigáda spolupracuje a cvičí již téměř dva roky.

Významné bylo zejména cvičení „Reliable Sword“ které absolvovala v holandském New Milligenu v měsíci květnu 2014. Hlavním úkolem cvičení na Doupově bylo provést úplný plánovací proces a zpracovat operační rozkaz velitele 4. BÚU k operaci „STRONG SWORD 2015“. Druhá část cvičení STRONG SWORD 2015 bude zahájena 14. září 2015 v německém WILDFLECKENU. Další nedílnou součástí cvičení na Doupově bylo provedení objasnění bojového rozkazu velitele 4. BÚU podřízeným jednotkám. Tohoto objasnění se zúčastnili i zástupci dánského praporu, který je přímo podřízen veliteli 4. BÚU. „Jsem rád, že v rámci přípravy, plánování a vydání bojového rozkazu k provedení operace Strong Sword 2015, prokázali příslušníci 4. brigádního úkolového uskupení vysokou profesionalitu a schopnost připravit operační rozkaz pro operaci dle článku 5 Washingtonské smlouvy,“ dodal plukovník Miroslav Hlaváč, velitel 4. brigády rychlého nasazení.

Mezi podpůrné prvky, které se 4. brigádou rychlého nasazení dlouhodobě kooperují, patří Vojenský geografický hydrometeorologický úřad z Dobrušky, 53. pluk průzkumu a elektronického boje z Opavy, Centrum operačně taktických systémů velení a řízení z Lipníku nad Bečvou, 103. centrum CIMIC/PSYOPS z Olomouce, velitelství Vojenské policie z Tábora, 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic, 14. pluk logistické podpory z Pardubic, 22. základna vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou, 21. základna taktického letectva z Čáslavi, 15. ženijní pluk z Bechyně, Agentura vojenského zdravotnictví z Hradce Králové, 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce, 13. dělostřelecký pluk z Jinců a 24. základna dopravního letectva Praha-Kbely. Uskupení velí plukovník Miroslav Hlaváč.