13. SR BAF Bagram

Název operace: 13. strážní rota Bagram Air Field
Jednotka: 43. vpr (Chrudim)
Termín: říjen 2019 – březen 2020
Místo: Afghánistán/Asie

13. SR BAF působí v prostoru nasazení v rámci ÚU AČR RSM (úkolové uskupení Armády České republiky Resolute Support Mission) ve prospěch operace RS (Resolute Support) od října 2019. Úkolem 13. SR BAF je provádění kontroly vnějšího perimetru základny bezpečnostní zóny Bagram a podílení se na ochraně a obraně základny spolu s americkými, gruzínskými a afghánskými partnery s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným právě proti základně Bagram.

Tento úkol je naplňován zejména prováděním patrol na vozidlech s komplexní podporou včetně taktického bezpilotního letounu ScanEagle. Další činností je spolupodílet se na výcviku, poradenské činnosti a pomoci jednotkám afghánských bezpečnostních sil s udržením bezpečného prostředí v přiděleném prostoru.

13. strážní rotu tvoří 173 osob. Jedná se především o příslušníky 43. výsadkového praporu z Chrudimi, kteří jsou doplněni personálem podle potřebné specializace z dalších útvarů a zařízení AČR.

Operační úkol na základně Bagram převzal velitel roty dne 16. října 2019 a jednotka ho bude plnit do března 2020.