Slovo vrchního praporčíka 4.brn k novým baretům

Vážení příslušníci 4. brigády rychlého nasazení,

není žádným tajemstvím, že blížící se výročí založení 4. brigády rychlého nasazení Obrany Národa s sebou ponese změnu barvy našeho baretu. Je to citlivé téma, které více či méně rezonuje uvnitř naší brigády. Při mém nástupu do funkce jsem Vám slíbil, že pokud k něčemu takovému dojde, vytvoříme vlastní nové tradice a i přes určitý zásah do naší sebedůvěry, případná změna nás víc posílí, než srazí do kolen. Po třech letech čelíme této výzvě a bez ohledu na naše osobní pocity, či propojení s červeným baretem, společnou snahou, podpořenou otevřenou myslí, můžeme tuto výzvu zvládnout úplně stejně, jako všechny výzvy minulé.

Kultura prostředí jednotek 4. brigády rychlého nasazení byla vybudována na odhodlání být neustále připravenými příslušníky Armády České republiky pro plnění úkolů nejen doma, ale zejména v zahraniční, kde jsme pomáhali budovat profesionální jméno naší armády. Právě proto prostředí a mentalita, ve které jsme byli jako vojáci vychování, je spojena se slovy jako elita armády, meče hrot a vzniklo naše moto „Tam, kde jiní nestačí“. Barva baretu odkazovala na způsob možnosti vzdušného zasazení do prostoru plnění úkolu a zejména na nezdolnou mentalitu a odhodlání výsadkových vojsk. Tato kultura a mentalita je s námi již bez mála 29 let a každá další generace příslušníků naší brigády nese hrdě její odkaz. Kultura jednotek se nezmění a nedá vybudovat v rámci měsíců. Je to dlouhodobý proces, který změna baretu nemůže ovlivnit.

Momentální stav, který daná změna ovlivňuje, je klima uvnitř brigády. Se stejnou dynamikou, se kterou se za poslední dobu změnilo bojiště, se mění i klima v prostředí našich jednotek. Vývojem strategie výstavby Armády České republiky došlo k vytvoření samostatného výsadkového pluku a postupnému utlumení výsadkové činnosti u naší brigády. Z tohoto důvodu je tedy změna barvy baretu a odkazu na výsadkové vojsko logickým
a odůvodněným krokem. S ohledem na hrdost a kulturu, ve které jsme jako vojáci vyrůstali, pociťujeme v současné době jistou hořkost a frustraci. Nicméně klima je pouze dočasný a krátkodobý stav, který lze velice snadno a rychle ovlivnit a změnit vlastním přístupem a rozpoložením mysli.

Po téměř 18 letech u jednotek 4. brigády rychlého nasazení je i můj profesní život úzce spjat s tradicí červeného baretu. Nicméně sebekriticky musím uznat, že současné schopnosti nasazení brigády neodpovídají tomu, abychom dále navazovali na odkaz výsadkových vojsk v podobě červeného baretu. Neznamená to ale, že ztratíme naši kulturu a snížíme nároky na kvalitu plněných úkolů nebo sebe sama. Jako fakt můžeme vnímat to, že i elitní jednotky ze světa speciálních sil, jako jsou Navy SEALS nebo MARSOC, nenosí červené barety, ale jejich hrdost na příslušnost k jednotce je spojena s „Tridentem“, odznakem jednotky. Jejich připravenost, mentální síla a úroveň vycvičenosti, propojená se smyslem pro povinnost a neustálou touhou se zlepšovat a posouvat své hranice dál, je nejen náš cíl, ale právě ta kultura a mentalita, na které byla brigáda rychlého nasazení vybudována.

Podobně, s pocitem hrdosti a snahou udržet naši kulturu a principy myšlení, musíme společně začít budovat novou tradici. Je jen na nás, jak rychle ji adaptujeme a jak ovlivní současné klima uvnitř jednotek. Odolnost, připravenost a sebereflexe spolu s touhou se zlepšovat, zdokonalovat a tím dál udávat směr pro bojovou připravenost a úroveň výcviku je v nás, našich srdcích a to nedokáže vystihnout barva baretu. Voják moderního bojiště musí prokázat adaptabilitu, odpovědnost, samostatnost a iniciativu pro plnění svého úkolu. Nyní máme šanci všem ukázat, že právě tyto vlastnosti každý z nás má a dokáže se velice rychle přizpůsobit změnám, které jsou před něj postaveny. Bez ohledu na barvu baretu to budeme právě my, naše odhodlání a hrdost, kdo bude navazovat na odkaz našich předchůdců a budovat elitní formaci Armády České republiky a půjdeme „Tam, kde jiní nestačí!!“

nprap. Michal Baka