Nový viditelný symbol naší jednotky

Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Obrany národa,

je to už 29 let, kdy byl položen pevný základ jednotky, která v době svého vzniku a stejně tak i dnes neměla a nemá v Armádě České republiky rovnocenné srovnání. Jedinečnost spočívá v tom, co definuje naši brigádu dodnes.

Je pro mě ctí být součástí počátku nové tradice 4. brigády rychlého nasazení, která význam slova jedinečnost nejen podtrhuje, ale posouvá ho dál a rozvíjí.

Novým viditelným symbolem naší jednotky je ode dneška odznak, který jasně určuje příslušnost k naší brigádě a k jejím tradicím. Je symbolem vyjadřujícím kulturu a esprit de corps  jednotek 4. brigády rychlého nasazení. Oslovuje tedy myšlení i cítění a podporuje sounáležitost příslušníků 4. brigády rychlého nasazení. Na intenzitě prožitku symbolu se zakládá jeho živost a životnost.

Je výrazem jedinečnosti, odhodlání a oddanosti. Bude posilovat naši motivaci pro překonávání všech překážek a těžkostí provázející naši službu vlasti a zároveň nás všechny bude posilovat i v osobní vytrvalosti.

Bude výrazem hrdosti, nikoli domýšlivosti a arogance, neustále nám bude připomínat skutečnost, že naše připravenost k plnění úkolů je příkladná.

Tento odznak je pro nás všechny, kteří jej budeme nosit, zároveň i závazkem přístupu k plnění úkolů operační přípravy, který je pro ostatní vzorem. Tak jako je jeden každý z Vás jedinečný, tak musíme být všichni připraveni jít tam, kde jiní nestačí!