Novoroční proslov velitele

Vojáci a vojákyně, občanští zaměstnanci, hrdí příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Obrany národa,

děkuji všem, kteří svým úsilím přispěli k tomu, že útvary 4.brn v roce 2022 úspěšně a se ctí splnily úkoly před ně postavené. Jsem si vědom, že vaše práce vyžadovala vytrvalost a neúnavnou píli za složitých podmínek v práci a oběti ze strany rodiny. Proto chci touto cestou poděkovat rovněž vašim blízkým a rodinám za zázemí, které vám vytváří.

Několik stovek kilometrů na východ od našich hranic probíhá konflikt rozsahu a intenzity, o němž jsme se domnívali, že je minulostí. Útvary 4.brn za poslední dekádu ušly dlouhou cestu ve zvyšování své profesionality a bojových schopností. Na Ukrajině probíhající válka však před nás staví nové výzvy v podobě adaptace našich bojových schopností na měnící se charakter vedení války a o to více musíme vnímat náš úkol „připraveni k obraně vlasti“ vážně. Naše připravenost k obraně vlasti je závislá zejména na našem ryzím přístupu ke službě, k výcviku, k odbornému vzdělávání v kurzech, ale také na vzorné kázni, smyslu pro povinnost, touze k sebevzdělávání a zvyšování odborných znalostí i praktických dovedností.

Rok 2023 chci chápat jako příležitost zvýšit efektivitu výcviku a ještě více jej přiblížit realitě. Musíme této příležitosti využít, dokud máme ještě čas. Již není prostor k improvizaci, ale cílené přípravě se všemi silami a prostředky, kterými skutečně disponujeme se vší dovedností a umem, tak jak se naši předchůdci – příslušníci 4. brigády rychlého nasazení vždy profilovali.

Velitelé, příslušníci jednotek, příslušníci štábů buďte inovativní, neslevujte z ambicí a náročnosti, intenzivně provádějte výcvik a neustále mějte na paměti, že pokud chceme uspět, musíme být nejlepší. Ještě více mějte na paměti, že co umíme dnes, zítra stačit nebude.

brig. gen. Jan ŠTĚPÁNEK
velitel brigády