Instrukčně metodické cvičení k provádění střeleb z lafetovaných zbraní

Dne 3. března na TS Mětikalov, ve Vojenském újezdu Hradiště, proběhlo další brigádní zaměstnání koncipované pro jednotky s bojovými vozidly, tentokrát zaměřené na střelby z lafetovaných zbraní. Cílem Instrukčně metodického cvičení (IMC) bylo sjednotit mechanismy plánování, provádění a vyhodnocování nácviků střeleb z lafetovaných zbraní u všech jednotek 4. brigády rychlého nasazení.

IMC bylo rozděleno na několik částí, resp. na teoretickou část, manipulaci, praktickou část se samotnou střelbou a vyhodnocení s následnou diskuzí. Velitelům jednotek a dalším příslušníkům 4. brigády rychlého nasazení, jichž se téma střeleb z lafetovaných zbraní týká, byla představena nová pomůcka “Nácviky střelby z LZ u 4. brn”, kterou připravil zástupce velitele 42. mechanizovaného praporu v Táboře major Jan Pařík s kolektivem. Ten také předmětné zaměstnání, tedy IMC řídil.

“Smyslem tohoto zaměstnání je ukázat velitelům jednotek, jak lze smysluplně plánovat a realizovat střelby z lafetovaných zbraní s tím, že si osádky a prvky velení nácvikem na střelnici osvojí návyky použitelné v reálném boji, za dodržení všech platných předpisů, např. předpisu Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel.” dodal major Pařík