44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci má nového velitele

Dnes (30. března 2021) se na nástupišti 44. lehkého motorizovaného praporu “generála Josefa Ereta” (44. lmopr) konal slavnostní nástup při příležitosti předání funkce velitele praporu.

Za přítomnosti vážených hostů a po projevech poslance Jana Bartoška, velitele pozemních sil generálmajora Ladislava Junga a velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka gšt. Josefa Trojánka, byl slavnostně předán bojový prapor 44. lmopr z rukou podplukovníka gšt. Milana Zvirinského do rukou nového velitele podplukovníka Jakuba Kábeleho.

Nástupu se zúčastnili další vzácní hosté. Byli to především senátor Jaroslav Chalupský a poslanec Jan Bartošek. Mezi dalšími ceremoniálu předání funkce byli přítomni starosta města Jindřichova Hradce Jan Mlčák, bývalý starosta Stanislav Mrvka, další důležití představitelé místní samosprávy a předseda Klubu výsadkových veteránu pplk. v. v. Petr Čejka. Na nástupu byli dále přítomni velitelé dalších útvarů 4. brn a další důležití vojenští funkcionáři.

Nový velitel 44. lmopr pplk. Jakub Kábele má za sebou velmi bohatou vojenskou kariéry, jejíž převážná část je spjata s 43. výsadkovým praporem, kde zastával řadu funkcí. Dále prošel několika funkcemi u Velitelství 4. brn, ve Společném operačním centru a na Velitelství pozemních sil. V zahranicí působil jako styčný důstojník národního zastoupení AČR v USJFCOM Norfolk a absolvoval tři zahraniční operace. Odcházející velitel pplk. gšt. Milan Zvirinský bude dále působit na Sekci rozvoje sil Ministerstva obrany.

Celý slavnostní akt proběhl za přísného dodržování hygienicko-epidemiologických opatření proti šíření nemoci COVID-19 a v souladu se všemi státem nařízenými restrikcemi.